De kracht van kennis

Ben jij onze nieuwe Programmacoördinator Kennisontwikkeling? 

 • Wie woont en werkt nog in de stad?

  In januari 2022 zijn de eerste drie onderzoeksprogramma’s van het Kenniscentrum Ongelijkheid gestart: It takes the city to raise a child, Een (on)zeker bestaan in de stad en De stad voor iedereen. Vanaf september 2022 starten de onder
  Lees meer

 • Amsterdam all-inclusive

  In januari 2022 zijn de eerste drie onderzoeksprogramma’s van het Kenniscentrum Ongelijkheid gestart: It takes the city to raise a child, Een (on)zeker bestaan in de stad en De stad voor iedereen. Vanaf september 2022 starten de onder
  Lees meer

 • Naar de letter van de stad

  Programmaleiders: Roeland van Geuns (lector Armoede Interventies aan de HvA) en Roel van Steensel (hoogleraar Leesgedrag aan de VU). Consortiumpartners: Vrije Universiteit Amsterdam, Kennisinstituut voor Taalontwikkeling (ITTA), Hogeschool
  Lees meer

 • Event ‘Ongelijkheid in de stad’

  Op 15 december 2021 organiseerde het Kenniscentrum Ongelijkheid het event ‘Ongelijkheid in de Stad’ in Pakhuis de Zwijger. Op deze avond stond de toename en cumulatie van ongelijkheid in de metropoolregio Amsterdam centraal. Ver
  Lees meer

Publicatiedatum vacature: 13 februari 2024
Salarisindicatie: € 3.226 (schaal 10) – € 6.737 (schaal 12) bruto p/m (obv 38 uur)  
Sluitingsdatum voor sollicitaties: 5 maart 2024 
Funcieomvang: 24 uur per week 

Over het Kenniscentrum Ongelijkheid 
Het Kenniscentrum Ongelijkheid werkt aan het beter beschrijven, begrijpen en bestrijden van ongelijkheid in Amsterdam en omgeving, door een impuls te geven aan kennisontwikkeling, kennisdeling en kennistoepassing op het gebied van ongelijkheid. Het Kenniscentrum Ongelijkheid is een netwerkorganisatie: met een klein bureau organiseren, faciliteren en financieren wij kennisgerichte activiteiten voor en in nauwe samenwerking met partners uit wetenschap, beleid en praktijk. We hanteren een domeinoverstijgend perspectief en benuten de kracht van lokale samenwerking en verschillende kennisbronnen. Het Kenniscentrum Ongelijkheid is in 2020 opgericht door de Gemeente Amsterdam, UvA, VU, HvA en Inholland. In de komende periode zeten we onder meer in op de ontwikkeling en uitvoering van zes thematische onderzoeks-programma’s en op kennisgerichte samenwerking in onze wijkwerkplaatsen in Amsterdam Zuidoost, Nieuw-West en Noord. Naast het bureau met zeven parttime medewerkers kent het Kenniscentrum Ongelijkheid een centrale Programmaraad met vertegenwoordigers vanuit de betrokken partners en de praktijk, een Bestuurlijk Overleg en een Raad van Toezicht. 

Over de functie van programmacoördinator Kennisontwikkeling 
De programmacoördinator draagt zorg voor de realisatie van onze meerjarige onderzoeksprogramma’s, waarin domeinoverstijgende kennis wordt ontwikkeld over ongelijkheid. Elk onderzoeksprogramma wordt geleid door twee programmaleiders en uitgevoerd door een consortium van wetenschappers, beleidsmakers en praktijkprofessionals, in samenwerking met bewoners(-organisaties). De programmacoördinator draagt zorg voor passende procedures ten behoeve van de bemensing, invulling en uitvoering van de onderzoeksprogramma’s, monitort de voortgang en vormt het aanspreekpunt voor de programmaleiders. De programmacoördinator ondersteunt bij de acquisitie van aanvullende onderzoeksfinanciering en faciliteert verbindingen tussen de verschillende onderzoeksprogramma’s. Daarnaast coördineert de programmacoördinator onderzoekssamenwerkingen in de wijkwerkplaatsen – in samenwerking met de wijkwerkplaatscoördinatoren – en werkt samen met onze programmacoördinator Kennisdeling bij het delen en toepassen van de ontwikkelde kennis in uiteenlopende activiteiten, waaronder een nieuw te ontwikkelen leergang, beleidsateliers en bijeenkomsten. 

Jouw profiel 
Deze functie spreekt jou aan als je: 
• je betrokken voelt bij het vraagstuk van ongelijkheid in Amsterdam 
• makkelijk schakelt tussen de werelden van onderzoek, beleid en praktijk
• je ervaring met het ontwikkelen of uitvoeren van onderzoeksprojecten wilt inzetten 
• graag en goed overzicht houdt bij het beheren van (complexe) projecten 
• energie haalt uit het ontwikkelen en uitvoeren van nieuwe plannen in een klein team van betrokken medewerkers
• graag werkt vanuit een inclusieve benadering, met ruimte voor diversiteit in participatie en perspectief 

Wat vragen wij? 
• relevante werkervaring met (praktijkgericht) onderzoek, bijvoorbeeld blijkend uit betrokkenheid in onderzoekssamenwerkingen, bij aanvraagprocedures of de acquisitie of gunning van onderzoeksfinanciering. Ervaring met acquisitie of gunning van onderzoeksfinanciering is een pre. 
• ervaring met coördinatie en beheer van projecten 
• het vermogen om zelfstandig een programmalijn te coördineren 
• creativiteit en een probleemoplossend vermogen 
• communicatief sterk in woord en geschrift

Wat bieden wij? 
Een mooie kans om je in te zeten voor een urgent maatschappelijk vraagstuk in Amsterdam en omgeving. In het Kenniscentrum Ongelijkheid is veel ruimte voor initiatief en creativiteit. Je komt te werken in een klein team van betrokken medewerkers dat zich gezamenlijk inzet voor het dagelijks reilen en zeilen van het Kenniscentrum Ongelijkheid. Medewerkers zijn niet in dienst van de Stichting, maar worden gedetacheerd vanuit een lopend dienstverband, of via UvA/HvA Jobservice. Een overeenkomst wordt in eerste instantie aangegaan voor de duur van een jaar met een proetijd van twee maanden, met de mogelijkheid tot verlenging tot het einde van de huidige financieringsperiode van het Kenniscentrum Ongelijkheid (eind 2026). Wanneer de activiteiten na 2026 worden voortgezet, worden nieuwe afspraken gemaakt. Het salaris bedraagt afhankelijk van jouw ervaring minimaal € 3.226,- (schaal 10) en maximaal € 6.737,- (schaal 12) bruto per maand op basis van een volledige werktijd. 

Sollicitatie 
Voor vragen over de functie kun je contact opnemen met Louise Elffers (directeur) via l.elffers@kenniscentrumongelijkheid.nl. Solliciteren kan door uiterlijk 5 maart 2024 per mail een motivatiebrief (max 1 A4) en curriculum vitae (max 2 A4) te sturen naar secretariaat@kenniscentrumongelijkheid.nl. Het Kenniscentrum Ongelijkheid streeft naar diversiteit en inclusie in de organisatie en programmering. We nodigen daarom kandidaten uit groepen die vooralsnog ondergerepresenteerd zijn in wetenschap en beleid nadrukkelijk uit om te solliciteren. 

De kracht van kennis

De bevordering van de economische zelfstandigheid door en voor vrouwen bij Vrouw en Vaart

 • Wie woont en werkt nog in de stad?

  In januari 2022 zijn de eerste drie onderzoeksprogramma’s van het Kenniscentrum Ongelijkheid gestart: It takes the city to raise a child, Een (on)zeker bestaan in de stad en De stad voor iedereen. Vanaf september 2022 starten de onder
  Lees meer

 • Amsterdam all-inclusive

  In januari 2022 zijn de eerste drie onderzoeksprogramma’s van het Kenniscentrum Ongelijkheid gestart: It takes the city to raise a child, Een (on)zeker bestaan in de stad en De stad voor iedereen. Vanaf september 2022 starten de onder
  Lees meer

 • Naar de letter van de stad

  Programmaleiders: Roeland van Geuns (lector Armoede Interventies aan de HvA) en Roel van Steensel (hoogleraar Leesgedrag aan de VU). Consortiumpartners: Vrije Universiteit Amsterdam, Kennisinstituut voor Taalontwikkeling (ITTA), Hogeschool
  Lees meer

 • Event ‘Ongelijkheid in de stad’

  Op 15 december 2021 organiseerde het Kenniscentrum Ongelijkheid het event ‘Ongelijkheid in de Stad’ in Pakhuis de Zwijger. Op deze avond stond de toename en cumulatie van ongelijkheid in de metropoolregio Amsterdam centraal. Ver
  Lees meer

De belemmerde en helpende factoren

Arbeidsparticipatie kan voor een vermindering van deze uitdagingen zorgen. Met name bij vrouwen blijkt arbeidsparticipatie nog steeds een heikel punt. Vrouwen hebben minder vaak betaald werk dan mannen, en als zij werken, hebben zij minder uren werk. Het bevorderen van arbeidsparticipatie van vrouwen is een direct middel om de economische zelfstandigheid van vrouwen in Nieuw West te vergroten en daarmee de genoemde gevolgen te beperken. Vrouw en Vaart (opgericht in 2003) is het ontwikkelingscentrum voor en door vrouwen die wonen, leven, werken in Amsterdam Nieuw West. Het is een plek waar vrouwen vanaf 15 jaar aan verschillende activiteiten of bijeenkomsten kunnen deelnemen. Het initiatief wil aan de hand van (voormalige) deelnemers achterhalen wat in het traject van Vrouw en Vaart voor hen heeft geholpen en wat niet, als het gaat om de verbetering van de arbeidsmarktpositie van deze vrouwen. Het gaat om de percepties van de doelgroep zelf waardoor deze informatie ook in bredere zin van waarde kan zijn; op deze manier kan namelijk niet alleen Vrouw en Vaart de eigen aanpak verbeteren maar kunnen de werkzame elementen ook binnen andere organisaties met hetzelfde impactgebied, worden geïmplementeerd. De kracht van Storytelling is dat het het verhaal van de doelgroep is, het voor empowerment zorgt en het voor betere (sollicitatie)vaardigheden zorgt. Hierdoor kunnen ook bredere lessen worden getrokken en interventies worden ontwikkeld al dan niet met andere organisaties in Nieuw-West. 

De kracht van kennis

Oproep programmagroep-leden en programmaleiders onderzoeksprogramma’s!

Oproep programmagroep-leden en programmaleiders onderzoeksprogramma’s!
 • Wie woont en werkt nog in de stad?

  In januari 2022 zijn de eerste drie onderzoeksprogramma’s van het Kenniscentrum Ongelijkheid gestart: It takes the city to raise a child, Een (on)zeker bestaan in de stad en De stad voor iedereen. Vanaf september 2022 starten de onder
  Lees meer

 • Amsterdam all-inclusive

  In januari 2022 zijn de eerste drie onderzoeksprogramma’s van het Kenniscentrum Ongelijkheid gestart: It takes the city to raise a child, Een (on)zeker bestaan in de stad en De stad voor iedereen. Vanaf september 2022 starten de onder
  Lees meer

 • Naar de letter van de stad

  Programmaleiders: Roeland van Geuns (lector Armoede Interventies aan de HvA) en Roel van Steensel (hoogleraar Leesgedrag aan de VU). Consortiumpartners: Vrije Universiteit Amsterdam, Kennisinstituut voor Taalontwikkeling (ITTA), Hogeschool
  Lees meer

 • Event ‘Ongelijkheid in de stad’

  Op 15 december 2021 organiseerde het Kenniscentrum Ongelijkheid het event ‘Ongelijkheid in de Stad’ in Pakhuis de Zwijger. Op deze avond stond de toename en cumulatie van ongelijkheid in de metropoolregio Amsterdam centraal. Ver
  Lees meer

Het Kenniscentrum Ongelijkheid realiseert in de periode 2024 t/m 2026 zes onderzoeksprogramma’s op het gebied van:

 • Onderwijs & opvoeding      
 • Wijk & wonen
 • Werk & inkomen
 • Gezondheid & welzijn
 • Veiligheid & justitie
 • Participatie & inclusie

Voor elk onderzoeksprogramma wordt een programmagroep gevormd, bestaande uit onderzoekers, beleidsmedewerkers en praktijkprofessionals, die samen vormgeven aan de inhoud en opzet van het onderzoeksprogramma.

Het Kenniscentrum Ongelijkheid roept geïnteresseerde kandidaten op om zich aan te melden via het aanmeldformulier. Lees hier de oproep en vul het aanmeldformulier in. Sluitdatum is 7 maart 2024. Stuur deze oproep gerust door aan andere mogelijk geïnteresseerden.

De kracht van kennis

Project: Woningmarktpolarisatie, omgevingskwaliteit en gezondheidsongelijkheid in Amsterdam

Ruimtelijke ongelijkheid op het gebied van wonen en gezondheid.
 • Wie woont en werkt nog in de stad?

  In januari 2022 zijn de eerste drie onderzoeksprogramma’s van het Kenniscentrum Ongelijkheid gestart: It takes the city to raise a child, Een (on)zeker bestaan in de stad en De stad voor iedereen. Vanaf september 2022 starten de onder
  Lees meer

 • Amsterdam all-inclusive

  In januari 2022 zijn de eerste drie onderzoeksprogramma’s van het Kenniscentrum Ongelijkheid gestart: It takes the city to raise a child, Een (on)zeker bestaan in de stad en De stad voor iedereen. Vanaf september 2022 starten de onder
  Lees meer

 • Naar de letter van de stad

  Programmaleiders: Roeland van Geuns (lector Armoede Interventies aan de HvA) en Roel van Steensel (hoogleraar Leesgedrag aan de VU). Consortiumpartners: Vrije Universiteit Amsterdam, Kennisinstituut voor Taalontwikkeling (ITTA), Hogeschool
  Lees meer

 • Event ‘Ongelijkheid in de stad’

  Op 15 december 2021 organiseerde het Kenniscentrum Ongelijkheid het event ‘Ongelijkheid in de Stad’ in Pakhuis de Zwijger. Op deze avond stond de toename en cumulatie van ongelijkheid in de metropoolregio Amsterdam centraal. Ver
  Lees meer

In een nieuw UvA onderzoek ‘Gezond Wonen in de Regio Amsterdam’ is de relatie tussen woningmarkt, omgevingskwaliteit, gezondheid, en ongelijkheid in de metropoolregio Amsterdam onderzocht.

De centrale vraag was in hoeverre veranderde planning in de Amsterdamse regionale woningmarkt bijdraagt aan verschillen in de mate van blootstelling aan omgevingseffecten voor kopers en huurders, en in hoeverre omgevingskwaliteit en vervuiling te koppelen is aan gezondheidsuitkomsten.

Het onderzoek bracht hierom unieke, grootschalige kwantitatieve datasets over woonomgeving, individuele bewoners en medische gesteldheid bij elkaar. Hierdoor kon de blootstelling aan luchtvervuiling, geluidoverlast, groenvoorzieningen en hittestress vergeleken worden, en konden de effecten van blootstelling op psychische en lichamelijke gezondheid geschat worden. Het onderzoek laat verschillen zien zijn tussen kopers en huurders in blootstelling. In de meest recente nieuwbouw is dit verschil met name groter voor particuliere huurders. Dit lijkt een gevolg van recente verstedelijking langs infrastructuur en in bevolkte gebieden (verdichting in de stad). Ondanks aanzienlijke blootstellings- en gezondheidsverschillen tussen huurders en kopers, is het verband tussen verschillen in blootstelling en gezondheidsuitkomsten echter zwak, en behoeft verder onderzoek.

De uitkomsten dragen bij aan academische debatten over milieurechtvaardigheid, ruimtelijke gezondheid, en het cumulatieve karakter van ongelijkheden. Daarnaast biedt het inzicht in de opeenstapeling van verschillende dimensies van ongelijkheid en kunnen de bevindingen bijdragen aan de ontwikkeling van interventies en beleid voor een duurzame, gezondere, en rechtvaardigere ruimtelijke ordening, buurtontwikkeling en woningmarkt. Om beleid en interventies te helpen zijn samen met maatschappelijke partners vijf beleidsdilemma’s opgesteld.

Het twee jaar durende onderzoek is uitgevoerd door een interdisciplinair team van geografen, planologen en medisch onderzoekers van Amsterdam Institute for Social Science Research (AISSR) en van Amsterdam UMC, onder leiding van dr. Wouter van Gent (Urban Geographies, UvA). Maatschappelijke partners zijn GGD Amsterdam, Amsterdamse Federatie Woningcorporaties, Stichting de Gezonde Stad, en de Gemeente Amsterdam. Het project is gefinancierd door Kenniscentrum Ongelijkheid.

De opbrengsten:

De kracht van kennis

Project: Zelfstandigen in crisis

Beleidslessen voor veerkrachtiger ondernemen in Amsterdam.
 • Wie woont en werkt nog in de stad?

  In januari 2022 zijn de eerste drie onderzoeksprogramma’s van het Kenniscentrum Ongelijkheid gestart: It takes the city to raise a child, Een (on)zeker bestaan in de stad en De stad voor iedereen. Vanaf september 2022 starten de onder
  Lees meer

 • Amsterdam all-inclusive

  In januari 2022 zijn de eerste drie onderzoeksprogramma’s van het Kenniscentrum Ongelijkheid gestart: It takes the city to raise a child, Een (on)zeker bestaan in de stad en De stad voor iedereen. Vanaf september 2022 starten de onder
  Lees meer

 • Naar de letter van de stad

  Programmaleiders: Roeland van Geuns (lector Armoede Interventies aan de HvA) en Roel van Steensel (hoogleraar Leesgedrag aan de VU). Consortiumpartners: Vrije Universiteit Amsterdam, Kennisinstituut voor Taalontwikkeling (ITTA), Hogeschool
  Lees meer

 • Event ‘Ongelijkheid in de stad’

  Op 15 december 2021 organiseerde het Kenniscentrum Ongelijkheid het event ‘Ongelijkheid in de Stad’ in Pakhuis de Zwijger. Op deze avond stond de toename en cumulatie van ongelijkheid in de metropoolregio Amsterdam centraal. Ver
  Lees meer

Onder leiding van Paul de Beer (AIAS, Universiteit van Amsterdam) worden de gevolgen van de coronacrisis op zelfstandig ondernemers in Amsterdam onderzocht.

Veel zelfstandig ondernemers zijn door de crisis plotseling (een groot deel van) hun opdrachten en inkomsten kwijtgeraakt. Niet alle zelfstandig ondernemers worden echter even hard getroffen. De crisis werkt ongelijk uit voor verschillende groepen en kan daarmee nieuwe ongelijkheden creëren. Dit effect kan worden verzwakt, maar mogelijk ook versterkt door het beleid van de overheid. Dit onderzoek beantwoordt de vraag in hoeverre de crisis bestaande verschillen tussen zelfstandigen in Amsterdam vergroot en/of nieuwe ongelijkheden creëert, in welke mate het beleid ten aanzien van werk en inkomen (zowel het reguliere beleid als de noodmaatregelen) deze ongelijkheden verscherpt of verzacht, en welke mechanismen hieraan ten grondslag liggen. Op basis van dit onderzoek worden, in samenspraak met  maatschappelijke stakeholders, suggesties gedaan voor aanpassing van (de uitvoering van) het gemeentelijke beleid, zodat de gevolgen van de crisis voor kwetsbare groepen worden verzacht en het beleid robuuster wordt met het oog op eventuele toekomstige crises. Het project start in april 2021 en wordt eind 2022 afgerond.

Partners in het project zijn:

 • UvA – AIAS-HSI
 • Gemeente Amsterdam
 • Platform Zelfstandige Ondernemers

De opbrengsten

Lees hier het artikel op Sociale Vraagstukken.nl naar aanleiding van de opbrengsten van dit onderzoek.

Lees hier de factsheet van de opbrengsten van dit onderzoek:

In onderstaande bijdragen worden de opbrengsten in een populairwetenschappelijk artikel en wetenschappelijk artikel besproken:

De kracht van kennis

Cumulatie van ongelijkheid

Wat wordt bedoeld en beoogd met de focus op de 'cumulatie van ongelijkheid'?
 • Wie woont en werkt nog in de stad?

  In januari 2022 zijn de eerste drie onderzoeksprogramma’s van het Kenniscentrum Ongelijkheid gestart: It takes the city to raise a child, Een (on)zeker bestaan in de stad en De stad voor iedereen. Vanaf september 2022 starten de onder
  Lees meer

 • Amsterdam all-inclusive

  In januari 2022 zijn de eerste drie onderzoeksprogramma’s van het Kenniscentrum Ongelijkheid gestart: It takes the city to raise a child, Een (on)zeker bestaan in de stad en De stad voor iedereen. Vanaf september 2022 starten de onder
  Lees meer

 • Naar de letter van de stad

  Programmaleiders: Roeland van Geuns (lector Armoede Interventies aan de HvA) en Roel van Steensel (hoogleraar Leesgedrag aan de VU). Consortiumpartners: Vrije Universiteit Amsterdam, Kennisinstituut voor Taalontwikkeling (ITTA), Hogeschool
  Lees meer

 • Event ‘Ongelijkheid in de stad’

  Op 15 december 2021 organiseerde het Kenniscentrum Ongelijkheid het event ‘Ongelijkheid in de Stad’ in Pakhuis de Zwijger. Op deze avond stond de toename en cumulatie van ongelijkheid in de metropoolregio Amsterdam centraal. Ver
  Lees meer

De missie van het Kenniscentrum Ongelijkheid is om “nieuwe, aanhoudende of groeiende vormen van ongelijkheid in de Metropoolregio Amsterdam – en in het bijzonder de cumulatie van ongelijkheid binnen en over levensdomeinen en levensfasen heen – te beschrijven en te verklaren, en door middel van onderzoek bij te dragen aan de (door)ontwikkeling van praktijken die ongelijkheid kunnen voorkomen of tegengaan.

Wat wordt er nu eigenlijk precies bedoeld met ‘de cumulatie van ongelijkheid binnen en over levensdomeinen en levensfasen heen’? Ongelijkheid wordt binnen het Kenniscentrum Ongelijkheid gedefinieerd als een door het systeem, omgeving of instituties gevormd verschil in mogelijkheden om volwaardig – dat wil zeggen: volgens de capaciteiten die men heeft – te participeren in de samenleving, en tot het gebruiken van voorzieningen die een volwaardige participatie kunnen bevorderen. Het gaat er niet om te zorgen dat elk individu hetzelfde is, doet of bereikt, maar om het waarborgen van de mogelijkheden voor elk individu om te kunnen zijn, doen of bereiken wat hij of zij wil, kan en van waarde acht.

De nadruk op mogelijkheden impliceert een focus op de evaluatie van kansen voor verschillende individuen of groepen, en van de mate waarin die gelijk of ongelijk zijn. Die kansen worden echter vaak bepaald door de mate waarin uitkomsten in een eerdere levensfase of in een ander levensdomein gelijk of ongelijk zijn. Denk bijvoorbeeld aan ongelijkheid in inkomen, woonsituatie of gezondheid (ongelijke uitkomsten) die van invloed kan zijn op de mogelijkheden van individuen om bepaalde doelen na te streven of te realiseren (ongelijke kansen). Ongelijke uitkomsten in het ene levensdomein beïnvloeden de kansen van individuen in een ander levensdomein. Ongelijke kansen in eerdere levensfasen zijn van invloed op de mogelijkheden om volwaardig te participeren in latere levensfasen. Een opeenstapeling van achterstanden kan een huidige generatie inwoners nu of later in de weg staan, maar is evenzeer van invloed op de kansen voor een volgende generatie.

Aan ongelijkheid die zich op verschillende levensdomeinen voordoet, kunnen gelijksoortige mechanismes ten grondslag liggen. En niet zelden worden preventieve en curatieve aanpakken ingezet op meerdere levensdomeinen in dezelfde gebieden en/of voor dezelfde individuen of groepen. Praktijkprofessionals in diverse beroepssectoren werken dagelijks aan het verbeteren van de kansen van verschillende groepen in de stad. Gemeentelijke beleidsmakers en uitvoeringsinstanties houden zich op uiteenlopende beleidsterreinen bezig met het voorkomen en tegengaan van ongelijkheid. Onderzoekers aan kennisinstellingen buigen zich vanuit meerdere onderzoeksdisciplines over de oorzaken en gevolgen van ongelijkheid.

Voor een beter begrip en effectievere aanpak van het vraagstuk van ongelijkheid in de Metropoolregio Amsterdam is een integrale benadering van ongelijkheid nodig, waarin de oorzaken en gevolgen van ongelijkheid zoveel mogelijk in samenhang worden onderzocht en aangepakt. Om die reden zet het Kenniscentrum Ongelijkheid zich in voor het beter bundelen van de expertise en inzet in de stad. Het Kenniscentrum Ongelijkheid zet het vraagstuk van de cumulatie van ongelijkheid expliciet op de agenda, door het organiseren en financieren van verschillende domeinoverstijgende programma’s en projecten, en zet zich in voor de bevordering van de dialoog en samenwerking die nodig is om cumulatie te onderzoeken en aan te pakken. Het nodigt onderzoekers en maatschappelijke partners uit om over de grenzen van hun eigen specifieke expertise heen te kijken, en faciliteert hen bij het vinden van nieuwe kansen en manieren voor verbinding en samenwerking.

Laat je horen
Aanpakken
Onderzoek

Blijf op de hoogte!

Schrijf u in en kies zelf welke nieuwsbrieven u wilt ontvangen.

"*" geeft vereiste velden aan