Home / Wijkwerkplaatsen / Be Good 4 your Hood

Be Good 4 your Hood

Wijkwerkplaats Zuidoost
De ontwikkeling van een nieuwe interventie in Amsterdam ZO om de kloof tussen jongeren en professionals te verkleinen.

In Amsterdam ZO worden er door de organisatie “Be Good 4 your Hood” initiatieven
georganiseerd voor jongeren en professionals met als doel om de afstand, die er tussen beide
groepen ervaren wordt, te verkleinen.

Het ervaren van de kloof in het contact leidt tot gevoelens van ongelijkheid, omdat beide
partijen het gevoel kunnen hebben dat de andere partij hen afwijst. De jongeren voelen zich
ongelijk behandeld, omdat ze het idee hebben dat anders benaderd worden, bijvoorbeeld als
er door politie of justitie bewust of onbewust gebruik gemaakt wordt van etnisch profileren.
De professionals voelen ook ongelijkheid, omdat ze door de jongeren vanuit vooroordelen
benaderd worden.

Dit patroon (“onbekend maakt onbemind”) kan doorbroken worden door contact tussen
jongeren en professionals te organiseren. Het uitgangspunt is dat contact in een ontspannen
omgeving maakt dat er meer begrip voor elkaar ontstaat. Eerdere ervaringen in de afgelopen
jaren met deze benadering in de vorm van “Voetballen voor Veiligheid” zijn positief. Vanuit
“Be Good 4 your Hood” is de vraag naar voren gekomen om een nieuwe interventie te
ontwikkelen, die ook kan bijdragen aan een beter contact tussen deze twee groepen.

Dat heeft geleid tot de volgende onderzoeksvragen: 1. Wat zijn werkzame elementen van
dergelijke interventies? 2. Welke nieuwe interventie kan er ontwikkeld worden op basis van
de behoeften van de jongeren en professionals? 3. Wat leert een pilot ons over deze nieuwe
interventie?

De beoogde opbrengst bestaat concreet uit een nieuwe interventie voor jongeren en
professionals in Amsterdam ZO. Ook zijn er naar aanleiding van dit ontwikkeltraject bredere
lessen te leren over werkzame elementen om de kloof tussen jongeren en professionals te
dichten en (daarmee) bij te dragen aan het verminderen van het ervaren van ongelijkheid in
Amsterdam ZO.

Samenwerkingspartners: Be Good 4 your Hood en Kenniscentrum Maatschappij en Recht van de Hogeschool van Amsterdam

Blijf op de hoogte!

Schrijf u in en kies zelf welke nieuwsbrieven u wilt ontvangen.

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.