Het Kenniscentrum Ongelijkheid is een netwerkorganisatie met een klein bureau. Het bureau is gehuisvest in het Theo Thijssenhuis van de Hogeschool van Amsterdam.

Stichting Kenniscentrum Ongelijkheid
Wibautstraat 3B
1091 GH Amsterdam
KvK 81088221