Het Kenniscentrum Ongelijkheid is een netwerkorganisatie met een klein bureau. Het bureau is gehuisvest op de locatie Leeuwenburg van de Hogeschool van Amsterdam.

Vanwege de sluiting van het hoger onderwijs in verband met corona, wordt verzocht voorlopig geen poststukken naar onderstaand adres te sturen.

Stichting Kenniscentrum Ongelijkheid
Wibautstraat 3B
1091 GH Amsterdam
KvK 81088221