Het Kenniscentrum Ongelijkheid heeft tot doel nieuwe, aanhoudende of groeiende vormen van ongelijkheid in de Metropoolregio Amsterdam – en in het bijzonder de cumulatie van ongelijkheid binnen en over levensdomeinen en levensfasen heen – te beschrijven en te verklaren, en door middel van onderzoek bij te dragen aan de (door)ontwikkeling van praktijken die ongelijkheid kunnen voorkomen of tegengaan. Deze missie vertalen we naar drie doeldomeinen: het beschrijven, begrijpen en aanpakken van ongelijkheid.

Waarom een Kenniscentrum Ongelijkheid?

De ongelijkheid in de Metropoolregio Amsterdam neemt toe. De groeiende welvaart  van de afgelopen jaren is ongelijk verdeeld: er is tegelijkertijd sprake van verrijking en verarming. Binnen de ring, aan de randen van de stad en in sommige omliggende gemeentes worden de sociale en geografische scheidslijnen steeds scherper. Lees verder

Ons doel

Het Kenniscentrum Ongelijkheid heeft tot doel nieuwe, aanhoudende of groeiende vormen van ongelijkheid in de Metropoolregio Amsterdam – en in het bijzonder de cumulatie van ongelijkheid binnen en over levensdomeinen en levensfasen heen – te beschrijven en te verklaren, en door middel van onderzoek bij te dragen aan de (door)ontwikkeling van praktijken die ongelijkheid kunnen voorkomen of tegengaan.

Wat wordt bedoeld met ongelijkheid?

Ongelijkheid wordt binnen het Kenniscentrum Ongelijkheid gedefinieerd als een door het systeem, omgeving of instituties gevormd verschil in mogelijkheden om volwaardig – dat wil zeggen: volgens de capaciteiten die men heeft – te participeren in de samenleving, en tot het gebruiken van voorzieningen die een volwaardige participatie kunnen bevorderen. Lees verder

Organisatie van het Kenniscentrum Ongelijkheid

Het Kenniscentrum Ongelijkheid is een netwerkorganisatie, waarin onderzoekers en maatschappelijke partners vanuit hun eigen functie en organisatie participeren in onderzoekssamenwerkingen op het gebied van ongelijkheid. De directeur-bestuurder, een onafhankelijke Raad van Toezicht, een Bestuurlijk Overleg en een Programmaraad vormen de organisatie van het centrum. Lees verder

Wat doet het Kenniscentrum Ongelijkheid?

De kernactiviteiten van het Kenniscentrum Ongelijkheid richten zich op kennisdeling en netwerkversterking en op kennis- en praktijkontwikkeling. Lees verder

Ons team

Wil je de teamleden van het Kenniscentrum leren kennen? Bekijk hier onze teampagina!