Home / Aisa Amagir vanaf 1 september directeur-bestuurder van het Kenniscentrum Ongelijkheid

Aisa Amagir vanaf 1 september directeur-bestuurder van het Kenniscentrum Ongelijkheid

Vanaf 1 september a.s. is Aisa Amagir directeur-bestuurder van het Kenniscentrum Ongelijkheid. Zij neemt per die datum het stokje over van Louise Elffers, die de afgelopen vier jaar leiding gaf aan het Kenniscentrum Ongelijkheid. De benoeming door de Raad van Toezicht kwam tot stand na een open wervingsprocedure.

Aisa Amagir is verbonden aan de Hogeschool van Amsterdam als onderzoeker en lerarenopleider Economie bij de Faculteit Onderwijs & Opvoeding. Zij was de afgelopen jaren al actief betrokken bij het Kenniscentrum Ongelijkheid als programmaleider van het onderzoeksprogramma Een (on)zeker bestaan in de stad. Aisa: “In die rol heb ik de meerwaarde ervaren van de domeinoverstijgende samenwerkingen die het Kenniscentrum Ongelijkheid tot stand brengt. Het onderzoeksprogramma bracht mensen uit onderzoek, beleid en praktijk samen die elkaar zonder het Kenniscentrum Ongelijkheid nooit zouden hebben ontmoet. Door onze kennis te bundelen hebben we beter in kaart kunnen brengen tegen welke belemmeringen Amsterdammers aanlopen die sterk afhankelijk zijn van de overheid  voor hun bestaanszekerheid. Ik kijk er zeer naar uit om vanuit mijn nieuwe rol als directeur van het Kenniscentrum Ongelijkheid bij te dragen aan het versterken en uitbreiden van dit soort samenwerkingen om ongelijkheid in Amsterdam en omgeving beter te beschrijven, begrijpen en bestrijden.”

Domenica Ghidei, voorzitter van de Raad van Toezicht van het Kenniscentrum Ongelijkheid: “Wij zijn heel blij met de komst van Aisa Amagir naar het Kenniscentrum Ongelijkheid. De komende jaren staat het Kenniscentrum Ongelijkheid voor de belangrijke taak om dat wat in de eerste jaren van het bestaan is opgebouwd, te consolideren en verder uit te bouwen. Wij zijn verheugd dat Aisa vanuit haar ervaring, expertise en betrokkenheid bij het Kenniscentrum Ongelijkheid leiding zal geven aan dat proces.”

Over het Kenniscentrum Ongelijkheid
Het Kenniscentrum Ongelijkheid is een gezamenlijk initiatief van de Gemeente Amsterdam, UvA, VU, HvA en Inholland. Het heeft tot doel nieuwe, aanhoudende of groeiende vormen van ongelijkheid in Amsterdam en omgeving – en in het bijzonder de cumulatie van ongelijkheid binnen en over levensdomeinen en levensfasen heen – te beschrijven en te verklaren, en door middel van onderzoek bij te dragen aan de (door)ontwikkeling van beleid en praktijken die ongelijkheid kunnen voorkomen of tegengaan. Het Kenniscentrum Ongelijkheid werkt daarbij vanuit een integrale benadering van ongelijkheid waarin oorzaken en gevolgen van ongelijkheid in verschillende levensfasen en levensdomeinen zoveel mogelijk in samenhang worden beschouwd. Het Kenniscentrum Ongelijkheid zet in op de kracht van de lokale samenwerking, op het benutten en verbinden van verschillende kennisbronnen en op het faciliteren van een vrije en veilige ruimte om ongelijkheid vanuit verschillende perspectieven en ervaringen te kunnen benaderen.

Blijf op de hoogte!

Schrijf u in en kies zelf welke nieuwsbrieven u wilt ontvangen.

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.