Tag: wonen

Wonen of gehuisvest zijn is permanent op één vaste plek leven. Deze plek is meestal een woning of andere woning, maar kan in ruimere zin slaan op elke plek waar men langere tijd verblijft zoals een gevangenis of grot. Soms wordt of werd het feit dat iemand ergens woont (bijvoorbeeld als het pand gekraakt is) mede aannemelijk gemaakt door de aanwezigheid van een slaapplaats, een tafel en een stoel (bron: Wikipedia).