Onder de streep: wat huishoudens overhouden

Deze verkenning gaat over wat huishoudens overhouden nadat alle minimaal noodzakelijke uitgaven zijn gedaan. In hoeverre kunnen mensen rondkomen? De verkenning gaat over verschillende inkomensniveaus bij drie groepen die vaker in een kwetsbare positie verkeren (zie verkenning Amsterdammers met onzeker bestaan in 10 figuren): zelfstandig wonende 18-jarige, eenoudergezin met kinderen en huishoudens met een zorgvraag. Deze verkenning maakt onderdeel uit van van het onderzoeksprogramma Een (on)zeker bestaan in de stad.