Dit rapport is een verkenning van maatschappelijke initiatieven om mensen in bestaansonzekerheid goed te kunnen helpen en zo bestaansonzekerheid te verminderen. Het is onderdeel van het onderzoeksprogramma Een (on)zeker bestaan in de stad.