Download de publicatie

Rapport

Bewonersrapport: Verschraling van wijkvoorzieningen?

Bewoners aan het woord over collectieve ontplooiingsgerichte voorzieningen in een Amsterdamse en een Zaanse wijk

Het onderzoek naar collectieve ontplooiingsgerichte voorzieningen 
Collectieve ontplooiingsgerichte voorzieningen zoals een buurthuis, een bibliotheek enlaagdrempelige speel-en sportvoorzieningen worden steeds meer beschouwd als een belangrijk instrumentom de kansengelijkheid en ontplooiing van buurtbewonerste bevorderen. Deze voorzieningen zijn namelijk vaak plekken waar mensen elkaar kunnen ontmoeten, informatie uitwisselen en waar ze kunnen werken aan hun persoonlijke ontwikkeling.Binnen de Metropoolregio Amsterdam (MRA) is er nu bezorgdheid over een mogelijke verschraling vandeze voorzieningen in met name de aandachtswijken.

Naar aanleiding hiervan heeft het lectoraat Stedelijk Sociaal Werkvan de Hogeschool van Amsterdamin opdracht van het Kenniscentrum Ongelijkheid eerder in 2022een verkennend onderzoek verricht naar het perspectief van professionals op verschraling vancollectieve ontplooiingsgerichte voorzieningen(Huwaë, Welschen & Veldboer, 2023). Dit onderzoek vond plaats in twee aandachtswijken in de MRA: Kogerveldwijk in Zaanstad en Osdorp-Midden in Amsterdam. Onderzocht werd welke rollen professionals vervullen vanuit hun voorzieningen, welke drempels zij ervarendie de toegankelijkheid van de voorzieningen in de weg staan, of er sprakeisvan verschraling, hoe ze daarmee omgaan, en wat dit betekentvoor de ontplooiing van burgers. 

Dit rapport bouwt voort op dat vorige onderzoek en beschrijft de bevindingen van onze interviewsmet een aantal bewoners uit Kogerveldwijk in Zaanstad en Osdorp-Midden in Amsterdam. We brengen in kaart hoe zijdenkenover het belang van collectieve ontplooiingsgerichte voorzieningen, of ze drempels hebben ervaren bij deze voorzieningen en hoe ze daarmee omgaan, in hoeverre zij vinden dat het aanbod vandeze voorzieningen aansluitbij hun behoeften, en hoe ze denkenover de continuïteit van deze voorzieningen(hoe het in het verleden was, hoe het nu is,en hoe het in de toekomst zal zijn). In dit rapport staan de volgende voorzieningen centraal: de bibliotheek, het buurthuis of buurthuisachtige voorzieningen, en laagdrempelige openbare speel-, sport-, en groenvoorzieningen. Met buurthuisachtige voorzieningen bedoelen we voorzieningen waar sociale, culturele en ontplooiingsgerichte buurtactiviteiten (bijv. workshops) plaatsvinden. Deze voorzieningen waren, met uitzondering van groenvoorzieningen, ook het middelpunt in onsvorige onderzoek. In elke wijk namen 11 bewoners van diverse etnische achtergronden deel aan een interview.Hieronder volgen de belangrijkste bevindingen uit onze gesprekken met bewoners.

Blijf op de hoogte!

Schrijf u in en kies zelf welke nieuwsbrieven u wilt ontvangen.

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.