Download de publicatie

Artikel, Rapport

Buurtenquête: Verschraling van wijkvoorzieningen?

Resultaten van een buurtenquête in de gemeente Amsterdam en Zaanstad

Het onderzoek naar collectieve voorzieningen 
Het belang van collectieve voorzieningen, zoals een buurthuis, bibliotheek en basketbalveld, wordt steeds meer erkend. Collectieve voorzieningen zouden bijvoorbeeld in belangrijke mate bijdragen aan de ontplooiingskansen van buurtbewoners. Tegelijkertijd leven er zorgen over een verschraling van deze voorzieningen en een ongelijke of oneerlijke verdeling tussen wijken en inwoners. Zo ook binnen de Metropoolregio Amsterdam (MRA). 

Vanuit het Kenniscentrum Ongelijkheid is er de afgelopen twee jaar onderzoek verricht naar de mogelijke betekenis en potentiële verschraling van collectieve voorzieningen in twee gemeenten in de MRA: Amsterdam en Zaanstad. Onderdeel hiervan waren een aantal diepte-interviews met professionals en bewoners uit een kwetsbare wijk in Amsterdam (Osdorp-Midden) en Zaanstad (Kogerveldwijk). 

Dit rapport vult dit voorgaande onderzoek aan. Het beschrijft de bevindingen die voortkomen uit een vragenlijst waarin een groter aantal inwoners uit Amsterdam en Zaanstad zijn gevraagd naar hun mening over collectieve voorzieningen. Hierbij gaat er wederom extra aandacht uit naar de bewoners in Kogerveldwijk en Osdorp-Midden. 

De vragenlijst is ingevuld door 474 inwoners waarvan er 72 in Osdorp-Midden en 82 in Kogerveldwijk woonden. Voor een dergelijk onderzoek is dit een betrekkelijk klein aantal. Tegelijkertijd is de response-rate met 5 procent laag. Dit betekent dat de antwoorden met voorzichtigheid moeten worden geïnterpreteerd. Zo rapporteren met name respondenten uit Osdorp-Midden een hoger inkomen en opleidingsniveau dan je op basis van de wijk zou kunnen verwachten. Dit kan de resultaten vertekenen. 

De data zijn geanalyseerd door middel van beschrijvende statistieken en multivariate multilevel analyses. Vanwege de kleine aantallen is hierbij vooral gebruikt gemaakt van wat grofmazige variabelen (met een relatief grote celvulling). Bij de beschrijvende statistiek is er een onderscheid gemaakt tussen de totale sample, Kogerveldwijk en Osdorp-Midden. Bij de multivariate analyses is er onder andere onderscheid gemaakt naar gemeente, mate van kwetsbaarheid van de wijk en het opleidingsniveau en inkomen van de respondenten. 

Blijf op de hoogte!

Schrijf u in en kies zelf welke nieuwsbrieven u wilt ontvangen.

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.