Download de publicatie

Rapport

Samenwerking en impact Social Pact Zuidoost 

Rapportage van opbrengsten 
Ontwikkeltraject Social Pact x HvA 

Het Social Pact bestaat uit meer dan 35 samenwerkende organisaties in Amsterdam Zuidoost en doet mee aan het ontwikkeltraject in de wijkwerkplaats Zuidoost. Het Social Pact is een netwerkorganisatie die bewoners van Zuidoost centraal zet. Om kansengelijkheid te creëren pakken zij samen hardnekkige problemen als armoede, werkloosheid, eenzaamheid, laaggeletterdheid en schooluitval in Amsterdam Zuidoost aan. Kern van deze aanpak is dat het Social Pact activiteiten uitvoert op basis van de specifieke behoefte van bewoners. Er wordt samengewerkt, geleerd en verbeterd vanuit een gezamenlijk vertrouwen in inclusie en zelfbeschikking. Beoogd resultaat is dat bewoners van Zuidoost beter in staat zijn met elkaar de kwaliteit van hun leven te verbeteren, zodat ze betere kansen krijgen. 

Het Social Pact bestaat op dit moment uit 38 leden en 36 partners. Partners van het Social Pact steunen de alliantie met hun kennis, eigen programma’s/projecten en middelen. De leden van het Social Pact delen volgens het Handvest de volgende kenmerken: 

  • Roots in Zuidoost; 
  • Geen winstoogmerk; 
  • Minstens drie jaar actief in sociaal domein; 
  • Cultureel sensitieve werkwijze; 
  • Committeert zich minimaal 4 jaar aan de missie van het Social Pact; 
  • Wil samenwerken; 
  • Wordt door de andere leden als betrouwbare samenwerkingspartner ervaren. 

De leden van het Social Pact bepalen samen visie, missie en werkwijze. Dit doen ze in hun vergaderingen. De leden van het Social Pact zijn volgens het Handvest verplicht op actief deel te nemen aan de vergaderingen en deel te nemen aan minimaal 1 themagroep. De leden vergaderen minimaal 6 keer per jaar. De vergadering delegeert dagelijkse uitvoeringszaken naar een kerngroep. Deze kerngroep bestaat uit 5 leden die om de 4 jaar worden gekozen uit de leden van het Social Pact. De kerngroep vormt het dagelijks bestuur van het Social Pact en komt minimaal maandelijks bij elkaar. Venzo&Swazoom is penvoerder van het Social Pact. De penvoerder zorgt voor het opstellen van gezamenlijke subsidieaanvragen, de financiële verantwoording, etc. 

Er is na drie jaar samenwerking behoefte ontstaan om de waarde, van dat wat het Social Pact doet, beter inzichtelijk te maken. Dit was voor het Social Pact aanleiding om de samenwerking met de HvA dieper te gaan onderzoeken 

Blijf op de hoogte!

Schrijf u in en kies zelf welke nieuwsbrieven u wilt ontvangen.

"*" geeft vereiste velden aan