Download de publicatie

KeTJA-A

Kenniswerkplaats Jeugd Amsterdam - Amstelland (KeTJA-A)

Onder leiding van Femke Kaulingfreks (Inholland)

In 2015 is de nieuwe Kenniswerkplaats Transformatie Jeugd Amsterdam (KeTJA) van start gegaan. KeTJA-A is daar een voortzetting en uitbreiding van. De werkplaats richt zich op samen leren en werken om jeugdigen (12+) en ouders zo goed mogelijk te ondersteunen en bij te dragen aan het gezond, veilig en kansrijk opgroeien. Het accent ligt op kwetsbare jongeren die nog onvoldoende worden bereikt. KeTJA-A richt zich naast Amsterdam ook op (kennisdeling met) andere gemeenten in de regio Amsterdam-Amstelland.

Het blijft bij KeTJA-A gaan om met elkaar leren en ontwikkelen rond maatschappelijke vraagstukken die bijdragen aan het gezond, veilig en kansrijk opgroeien en opvoeden van de jeugd. De nadruk ligt op preventie. Nog meer dan bij KeTJA is het perspectief van ouders en jeugdigen een belangrijke invalshoek in het bepalen wat de werkplaats gaat doen; gelijkwaardig aan het perspectief/de vraagstukken die meer voortkomen uit de systemen of organisaties.

KeTJA-A wil ontmoeting, (in)formele netwerken, en domeinoverstijgende samenwerking versterken en benutten, opdat steun en zorg voor alle jongeren van 12 jaar en ouder en hun ouders dichtbij, snel en duurzaam voorhanden is, aansluitend bij hun behoeften, en bijdragend aan het welzijn, de groei en kansengelijkheid van huidige en toekomstige generaties. Samen werken aan een rijke pedagogische omgeving en opgroei- en opvoedklimaat, met en dichtbij jongeren en ouders, is het vertrekpunt. We beogen domeinoverstijgende samenwerking, van informeel tot specialistisch, waarbij voorzieningen aanwezig zijn in het alledaagse. De focus ligt op jeugdigen met minder kansen.

Lees verder over het project op de website van Inholland.

Blijf op de hoogte!

Schrijf u in en kies zelf welke nieuwsbrieven u wilt ontvangen.

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.