Download de publicatie

Dashboard Ongelijkheid in Amsterdam

Naar een toegankelijke ontsluiting van gegevens over ongelijkheid in de Metropoolregio Amsterdam

De  VU heeft in samenwerking met de Erasmus Universiteit een dashboard ‘Ongelijkheid in Amsterdam’ ontwikkeld. Coen van de Kraats (VU), Helen Lam (EUR) en Bastian Ravesteijn (EUR) werkten aan een interactief en toegankelijk instrument met beschrijvende cijfers over wonen, gezondheid en zorg, werk en inkomen en onderwijs. Het dashboard is gericht op onderzoekers, beleidsmakers, professionals en overige geïnteresseerden. Het dashboard kan geraadpleegd worden via https://ongelijkheidincijfers.amsterdam/

Waarom een dashboard? In het Kenniscentrum Ongelijkheid wordt vanuit een domeinoverstijgend perspectief gewerkt aan het vraagstuk van ongelijkheid. Daarvoor is het nodig dat onderzoekers, beleidsmakers en praktijkprofessionals zicht hebben op ongelijkheden die zich voordoen in verschillende domeinen en levensfasen en in de samenhang daartussen.

Hoe wordt het dashboard ontwikkeld? Voor de ontwikkeling van het dashboard maakten de ontwikkelaars gebruik van CBS microdata. In het dashboard worden de omstandigheden waarin iemand opgroeit verbonden aan uitkomsten op het gebied van wonen, gezondheid en zorg, werk en inkomen en onderwijs. Op die manier krijgen we beter zicht op de ontwikkeling van ongelijkheid over de tijd.

Blijf op de hoogte!

Schrijf u in en kies zelf welke nieuwsbrieven u wilt ontvangen.

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.