Download de publicatie

Amsterdam all-inclusive

Onderzoeksprogramma rond uitsluiting

Programmaleiders: Jan Willem Duyvendak (hoogleraar Sociologie aan de UvA) en Elif Keskiner (universitair docent Sociologie aan de VU)

Consortiumpartners: UvA, VU, Verwey Jonker Instituut, Amsterdam UMC, Ben Sajet Centrum, HvA, Pakhuis de Zwijger, Framer Framed

De groeiende ongelijkheid in de stad verscherpt sociale en geografische scheidslijnen. Er dreigt uitsluiting van bewoners met beperktere toegang tot economische of sociale hulpbronnen. Discriminatie – onder andere op de woningmarkt, op de arbeidsmarkt en in het onderwijs – belemmert de kansen van Amsterdammers en zet de onderlinge verbondenheid in de stad onder druk. In dit onderzoeksprogramma worden mechanismes en cumulatieve gevolgen van impliciete en expliciete vormen van uitsluiting in verschillende levensdomeinen en instituties onderzocht. Centraal staat de vraag welke rol belangrijke instituties in de stad (b.v. zorg, onderwijs, lokale overheid), en in het bijzonder de professionals die daar werken, spelen bij het vóórkomen en voorkómen van expliciete en impliciete uitsluiting, en welke interventies kunnen bijdragen aan het waarborgen van een inclusieve stad.

Uitvoering programma sep ’22 – dec ’23

Amsterdam All Inclusive wil cumulatie van ongelijkheid onderzoeken met een institutionele lens. In de eerste plaats willen we verhelderen wat onder ‘cumulatie’ kan worden verstaan: welke verschillende vormen van ongelijkheid zich cumulatief kunnen voordoen (van een simpele ‘optelling’ van losstaande achterstanden naar een model waarin cumulatie meer blijkt te zijn dan de optelsom van de delen).

Ten tweede, willen we het perspectief kantelen. In Nederland hebben we een lange traditie in het bestuderen van ongelijkheid vanuit een deficit perspectief waarin minderheidsgroepen verantwoordelijk worden gesteld voor hun achterstand. In dit onderzoeksprogramma verleggen we de focus naar instellingen om te begrijpen hoe beleid en interventies bijdragen aan cumulatie dan wel effectief cumulatie van ongelijkheden tegengaan.

In dit verband zullen wij drie toegespitste studies uitvoeren naar de cumulatie van ongelijkheden in de sectoren hoger onderwijs en gezondheidszorg, onder andere aan de hand van ervaringen van ongedocumenteerden.

Blijf op de hoogte!

Schrijf u in en kies zelf welke nieuwsbrieven u wilt ontvangen.

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.