10:00-12:00 uur; locatie nader te bepalen.

Interesse? Kijk hier voor meer informatie over (aanmelding voor) de wijkwerkplaatsen.