De  VU ontwikkelt in samenwerking met de Erasmus Universiteit een dashboard ‘Ongelijkheid in Amsterdam’. Coen van de Kraats (VU) en Bastian Ravesteijn (EUR) werken met hun team aan een interactief en toegankelijk instrument met beschrijvende cijfers over wonen, gezondheid en zorg, werk en inkomen en onderwijs. Het dashboard is gericht op onderzoekers, beleidsmakers, professionals en overige geïnteresseerden. Naar verwachting wordt het dasboard in de tweede helft van 2022 opgeleverd.

Waarom een dashboard? In het Kenniscentrum Ongelijkheid wordt vanuit een domeinoverstijgend perspectief gewerkt aan het vraagstuk van ongelijkheid. Daarvoor is het nodig dat onderzoekers, beleidsmakers en praktijkprofessionals zicht hebben op ongelijkheden die zich voordoen in verschillende domeinen en levensfasen en in de samenhang daartussen.

Hoe wordt het dashboard ontwikkeld? Voor de ontwikkeling van het dashboard maken de ontwikkelaars gebruik van CBS microdata. In het dashboard worden de omstandigheden waarin iemand opgroeit verbonden aan uitkomsten op het gebied van wonen, gezondheid en zorg, werk en inkomen en onderwijs. Op die manier rijgen we beter zicht op de ontwikkeling van ongelijkheid over de tijd.