Home / Naar de letter van de stad

Naar de letter van de stad

Onderzoeksprogramma over verschillende vormen van geletterdheid

Programmaleiders: Roeland van Geuns (em. lector Armoede Interventies aan de HvA) en Roel van Steensel (hoogleraar Leesgedrag aan de VU).

Consortiumpartners: VU, ITTA, HvA, Gemeente Amsterdam

Om te kunnen navigeren in verschillende domeinen van de samenleving wordt een bepaalde mate van geletterdheid verondersteld. Niet alleen talige geletterdheid – lezen, schrijven, spreken – maar ook andere vormen zoals digitale, financiële, democratische, institutionele en gezondheidsgeletterdheid, zijn nodig om te kunnen participeren in de stad. In dit onderzoeksprogramma wordt de cumulatieve relatie tussen verschillende vormen van laaggeletterdheid in verschillende levensdomeinen onderzocht. Centraal staat de vraag welke vormen van geletterdheid bevorderlijk of voorwaardelijk zijn voor volwaardige participatie, en wat ervoor nodig is om deze geletterdheid te bevorderen onder verschillende groepen in de stad.

Het onderzoeksplan voor de periode december ’22 – december ’23

Het onderzoeksprogramma ‘Naar de letter van de stad’ is erop gericht te achterhalen welke
belemmeringen mensen ervaren op twee essentiële leefdomeinen (Werk & inkomen en
Opvoeding) om op een gewenst en noodzakelijk niveau te participeren vanuit twee
kernrollen: inkomensverwerver en opvoeder. Op basis van literatuur, ervaringen en percepties
van stakeholders (a) worden de eisen die deze rollen aan de geletterdheid van
mensen stellen alsmede de belemmeringen op individueel en institutioneel niveau bij de
vervulling van die rollen in kaart gebracht, (b) worden interventies gericht op het wegnemen
en/of overwinnen van die belemmeringen geïnventariseerd en (c) wordt een beperkt aantal
(potentieel) effectieve interventies zo precies mogelijk beschreven in Theories of Change. Dit
onderzoekstraject sluit aan bij de centrale vraagstelling van het programma: welke vormen
van geletterdheid zijn bevorderlijk of voorwaardelijk voor volwaardige participatie, en wat is
ervoor nodig om deze geletterdheid te bevorderen onder verschillende groepen in de stad?

Blijf op de hoogte!

Schrijf u in en kies zelf welke nieuwsbrieven u wilt ontvangen.

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.