Home / (Her)Kennen wij elkaar

(Her)Kennen wij elkaar

(Her)Kennen wij elkaar: versterken van binding door cultureel responsief lesgeven

Onder leiding van Bas Agricola (HvA)

In de grote steden creëren studenten gezamenlijk superdiverse klassen waarin met studenten met verschillende etnisch-culturele en/of religieuze achtergronden naast elkaar onderwijs volgen. Sommige studenten ervaren vanuit hun thuissituatie een grotere afstand tot school; vooral als ze thuis een andere taal spreken en vanuit hun eigen cultuur met andere regels zijn opgegroeid dan de regels die op school gelden. Docenten die met een been in de onderwijspraktijk en een been in de superdiverse stad staan kunnen de verschillende leefmilieus waarin studenten leven verbinden. Daarvoor heeft de HvA een traineeship ontwikkeld voor docenten met een bi-culturele achtergrond. In deze studie wordt onderzocht of trainees die zijn geselecteerd op hun bi-culturele achtergrond bijdragen aan de binding die studenten met hun onderwijsomgeving ervaren, en in hoeverre de mate van cultureel responsief lesgeven een rol speelt in die relatie. Door middel van vragenlijst onderzoek bij docenten en studenten wordt deze probleemstelling onderzocht.

Doel van dit project
Amsterdam is een superdiverse stad; mensen van verschillende etnische afkomst, verschillende sociaaleconomische en religieuze afkomst en seksuele oriëntatie wonen dicht op elkaar. In de grote stad creëren studenten daardoor gezamenlijk superdiverse klassen. Dingen gaan op school anders dan thuis door de andere context of door andere termen en begrippen en studenten ervaren in hun klas andere activiteiten en gebruiken dan ze gewend zijn.

Het studiesucces tussen groepen studenten verschilt sterk. Zo is bekend dat eerstegeneratiestudenten, onder wie jongeren met een migratieachtergrond, vaker uitvallen dan anderen. Er zijn verschillende knelpunten die deze uitval veroorzaken. Studenten hebben een grotere kans van slagen als ze zich op hun plek voelen in hun nieuwe onderwijsomgeving. Goede relaties met docenten en medestudenten blijken hieraan bij te dragen. Dit gebeurt vooral als studenten zich identificeren met de onderwijsomgeving en ervaren dat ze een volwaardig deel uitmaken van de schoolgemeenschap. Docenten kunnen die binding geven die studenten nodig hebben. Daarvoor heeft de HvA een traineeship ontwikkeld voor docenten met een bi-culturele achtergrond.

In deze studie onderzoeken we hoe deze trainee docenten bijdragen aan de binding die studenten met hun onderwijsomgeving ervaren, en hoe cultureel responsief lesgeven een rol speelt in die relatie. Cultureel responsief lesgeven betekent dat docenten op een manier lesgeven waarin ze aansluiten bij de culturele kennis en ervaring van studenten.

Lees hier over de opbrengsten van het project. 

Blijf op de hoogte!

Schrijf u in en kies zelf welke nieuwsbrieven u wilt ontvangen.

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.