Home / Amsterdam all-inclusive

Amsterdam all-inclusive

Nieuw onderzoeksprogramma in voorbereiding over uitsluiting

In januari 2022 zijn de eerste drie onderzoeksprogramma’s van het Kenniscentrum Ongelijkheid gestart: It takes the city to raise a child, Een (on)zeker bestaan in de stad en De stad voor iedereen.

Vanaf september 2022 starten de onderzoeksprogramma’s Wie woont en werkt nog in de stad? en Amsterdam all-inclusive. Het programma Naar de letter van de stad is nog in voorbereiding en start in de tweede helft van 2022.

Het onderzoeksprogramma Amsterdam all-inclusive gaat over uitsluiting. De groeiende ongelijkheid in de stad verscherpt sociale en geografische scheidslijnen. Er dreigt uitsluiting van bewoners met beperktere toegang tot economische of sociale hulpbronnen. Discriminatie – onder andere op de woningmarkt, op de arbeidsmarkt en in het onderwijs – belemmert de kansen van Amsterdammers en zet de onderlinge verbondenheid in de stad onder druk. In dit onderzoeksprogramma worden mechanismes en cumulatieve gevolgen van impliciete en expliciete vormen van uitsluiting in verschillende levensdomeinen en instituties onderzocht. Centraal staat de vraag welke rol belangrijke instituties in de stad (b.v. zorg, onderwijs, lokale overheid), en in het bijzonder de professionals die daar werken, spelen bij het vóórkomen en voorkómen van expliciete en impliciete uitsluiting, en welke interventies kunnen bijdragen aan het waarborgen van een inclusieve stad.

Dit onderzoeksprogramma staat onder leiding van Jan Willem Duyvendak (hoogleraar Sociologie aan de UvA) en Elif Keskiner (universitair docent Sociologie aan de VU).

Blijf op de hoogte!

Schrijf u in en kies zelf welke nieuwsbrieven u wilt ontvangen.

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.