Onder leiding van onderzoeker Wouter van Gent (Urban Geographics, Universiteit van Amsterdam) wordt de relatie tussen ruimtelijke ongelijkheid in de stad op het gebied van wonen en gezondheid onderzocht.

De centrale vraag is in hoeverre processen van polarisatie op de Amsterdamse regionale woningmarkt bijdragen aan ongelijke gezondheidsuitkomsten voor huurders en kopers als gevolg van verschillende mate van blootstelling aan negatieve omgevingseffecten. Het onderzoek brengt unieke, grootschalige kwantitatieve datasets over kwaliteit van de woonomgeving, individuele bewoners en medische gesteldheid bij elkaar om inzicht te geven in milieu-ongelijkheid met betrekking tot luchtvervuiling, geluidoverlast, lichtvervuiling en groenvoorzieningen en in de effecten daarvan op gezondheid. Het onderzoek draagt bij aan academische debatten over milieurechtvaardigheid, ruimtelijke gezondheid, en het cumulatieve karakter van ongelijkheden. Daarnaast biedt het inzicht in de opeenstapeling van verschillende dimensies van ongelijkheid en kunnen de bevindingen bijdragen aan de ontwikkeling van interventies en beleid voor een duurzame, gezondere, en rechtvaardigere ruimtelijke ordening, buurtontwikkeling en woningmarkt. Het onderzoeksproject start in 2021 en loopt tot de zomer van 2023.

Partners in het project zijn:

  • UvA – Urban Geographies
  • UvA – Urban Planning
  • Amsterdam UMC – Infectieziekten
  • Amsterdam UMC – Endocrinology & Metabolism
  • UvA / Amsterdam UMC – Innovation Exchange Amsterdam
  • GGD Amsterdam
  • Amsterdamse Federatie Woningcorporaties
  • Stichting de Gezonde Stad
  • Gemeente Amsterdam