In januari 2022 gaan de eerste drie onderzoeksprogramma’s van het Kenniscentrum Ongelijkheid van start: It takes the city to raise a child, Een (on)zeker bestaan in de stad en De stad voor iedereen.

Op dit moment bereidt het Kenniscentrum Ongelijkheid drie nieuwe onderzoeksprogramma’s voor: Wie woont en werkt nog in de stad?, Naar de letter van de stad en Amsterdam all-inclusive.

Het onderzoeksprogramma Wie woont en werkt nog in de stad? gaat over de toegankelijkheid van de woningmarkt. Wonen in de Metropoolregio Amsterdam – en in het bijzonder in de stad – wordt voor steeds meer bewoners een onbetaalbaar en onhaalbaar doel. Dit heeft gevolgen voor de arbeidsmarkt. Voor bewoners die werkzaam zijn in de stad worden de afstand en kosten van het woon-werkverkeer steeds groter. Lokale werkgevers hebben hierdoor moeite personeel te vinden, wat leidt tot tekorten in sectoren die cruciaal zijn voor de stad en haar inwoners, zoals het onderwijs en de zorg. In dit onderzoeksprogramma worden de cumulatieve gevolgen van de ontwikkelingen op de grootstedelijke woningmarkt voor verschillende groepen en levensdomeinen onderzocht. Centraal staat de vraag naar aangrijpingspunten om de cumulatieve gevolgen van de toenemend ontoegankelijke woningmarkt in de stad tegen te gaan.

Het onderzoeksprogramma is momenteel in voorbereiding en gaat in september 2022 van start. De oproep voor consortiumpartners wordt naar verwachting in februari 2022 gepubliceerd.