What do you expect? Towards an understanding of the role of institutions in the formation of teacher expectations in primary school

Onder leiding van Sara Geven (UvA)

De verwachtingen en schooladviezen van leerkrachten zijn hoger voor kinderen met een hogere sociaal-economische status (SES), ook bij gelijke schoolprestaties. Deze verschillen in verwachtingen hebben invloed op het dagelijks leven van veel leerlingen op school, en dragen bij aan bestaande ongelijkheid in het onderwijs in veel westerse samenlevingen. Tot nu toe is in de wetenschap weinig aandacht geweest voor de institutionele context die lerarenverwachtingen vormt, maar door hier meer inzicht in te krijgen, kan de manier waarop deze verwachtingen worden gevormd duidelijker worden.

In dit onderzoek wordt een nieuw theoretisch kader geĂŻntroduceerd waarbij de nationale context en schoolcontext samen worden gevoegd, om zo meer inzicht te geven in de rol van lerarenverwachtingen in het basisonderwijs. Daarnaast is er survey data verzameld naar de verwachtingen van leerkrachten in drie verschillende landen (Nederland, Noorwegen en de Verenigde Staten) en over de schooladvisering van leerkrachten in Nederland. Hierbij is ook gebruik gemaakt van vignette experimenten.

Dit project levert relevante kennis voor wetenschappers, beleidsmakers en onderwijzers over hoe ongelijkheid door lerarenverwachtingen en schooladviezen kan worden verminderd. De resultaten zijn gedeeld tijdens diverse workshops en sessies voor schoolleiders en leraren, waarbij kennis tussen onderwijs en het werkveld is gedeeld.

Samen met scholen in Amsterdam is er een vervolgproject opgestart en nieuwe data verzameld. Hiermee willen we gezamenlijk werken aan succescriteria voor adviesprocedures van scholen, en condities vaststellen die bijdragen aan de effectieve implementatie van de procedures.

Voor meer informatie zie de website van de NWO, de persoonlijke website van Sara Geven en deze video.