Werkplaats Gelijke Onderwijskansen

Onder leiding van Lisa Gaikhorst (UvA)

Doel van het project “Gelijke Onderwijskansen” is om meer inzicht te krijgen in de werkzaamheid en effectiviteit van strategieën voor het vergroten van kansengelijkheid in het primair onderwijs. De te onderzoeken interventies zijn ingebracht door de scholen en besturen uit het consortium en vloeien voort uit hun praktijkvragen en beleidsagenda’s. Ze concentreren zich rondom de volgende drie thema’s:

 1. Taal
 2. Leerkrachtverwachtingen
 3. Versterken van hulpbronnen

Samenwerkingspartners

Kennisinstituten

 • UvA
 • HvA
 • Kohnstamm Instituut 

Schoolbesturen

 • STAIJ
 • ASKO
 • Sirius (alle in Amsterdam)
 • ASG (Almere)
 • Zaan Primair (Zaanstad)
 • De gemeente Amsterdam

Lees verder over het project op de website van NRO en WOA