Het Kenniscentrum Ongelijkheid heeft plaats voor een:

 • programmamanager Kennisdeling en Netwerkversterking (0.4 – 0.6 fte)
 • programmamanager Kennis- en Praktijkontwikkeling (0.4 – 0.6 fte)

Het Kenniscentrum Ongelijkheid heeft tot doel ongelijkheid in de Metropoolregio Amsterdam te beschrijven en te begrijpen, en met onderzoek bij te dragen aan de ontwikkeling van praktijken die ongelijkheid kunnen voorkomen of tegengaan. De focus ligt op de cumulatie van ongelijkheid binnen en over verschillende levensdomeinen en levensfasen heen. In het Kenniscentrum Ongelijkheid bundelen de Gemeente Amsterdam en de vier grote kennisinstellingen in de stad – UvA, VU, HvA en Inholland – hun expertise en inzet door het delen en ontwikkelen van bestaande en nieuwe kennis en praktijken. Kernactiviteiten van het Kenniscentrum Ongelijkheid zijn:

 • kennisdeling en netwerkversterking: het realiseren en faciliteren van kennisdeling en netwerkversterking vanuit bestaande en nieuwe onderzoeksprogramma’s op het gebied van ongelijkheid
 • kennis- en praktijkontwikkeling: het genereren en faciliteren van onderzoek naar ongelijkheid, en het door middel van onderzoek helpen (door)ontwikkelen van praktijken die ongelijkheid kunnen voorkomen of tegengaan.

Het Kenniscentrum Ongelijkheid zoekt een:

 • programmamanager Kennisdeling en Netwerkversterking (0.4 – 0.6 fte)
 • programmamanager Kennis- en Praktijkontwikkeling (0.4 – 0.6 fte)

Wat ga je doen?

De programmamanager Kennisdeling en Netwerkversterking organiseert en faciliteert dialoog en samenwerking tussen onderzoekers, beleidsmakers, praktijkprofessionals en bewoners. Je bent verantwoordelijk voor de communicatie rondom de activiteiten en opbrengsten van het Kenniscentrum Ongelijkheid. Je initieert en stimuleert kennisdeling via nieuwe en bestaande platforms en kanalen. Je organiseert in samenwerking met de programmamanager Kennis- en Praktijkontwikkeling bijeenkomsten gericht op het delen van kennis en het bundelen van expertise en inzet, zoals kenniscentrumbrede conferenties, programmabijeenkomsten en dialoogsessies op de partnerinstellingen en in de wijken. Je draagt zorg voor de disseminatie van opbrengsten van de onderzoeksprogramma’s. Je informeert en adviseert de directeur over de voortgang en ontwikkeling van de kernactiviteit.

De programmamanager Kennis- en Praktijkontwikkeling draagt zorg voor de ontwikkeling en realisatie van de onderzoeksprogramma’s. Je coördineert aanvraagprocedures, bent verantwoordelijk voor de monitoring en evaluatie van projecten en programma’s, en vormt het aanspreekpunt voor projectleiders binnen de programma’s die het Kenniscentrum Ongelijkheid financiert. Je identificeert kansen voor verbinding tussen bestaand en nieuw onderzoek op het gebied van ongelijkheid, en ondersteunt onderzoeks- en maatschappelijke partner bij het bundelen van hun expertise en inzet. Samen met de programmamanager Kennisdeling en Netwerkversterking organiseer en faciliteer je dialoog en samenwerking tussen onderzoekers, beleidsmakers, praktijkprofessionals en bewoners. Je informeert en adviseert de directeur over de voortgang en ontwikkeling van de kernactiviteit.

Wie zoeken wij?

De ideale kandidaat:

 • heeft een sterke betrokkenheid bij het vraagstuk van ongelijkheid
 • heeft hart voor de stad Amsterdam en haar bewoners
 • heeft affiniteit met praktijkgericht onderzoek
 • schakelt gemakkelijk tussen de werelden van onderzoek, beleid en praktijk
 • houdt overzicht en weet langere termijn-doelen te vertalen naar concrete acties
 • vindt het leuk om nieuwe plannen te ontwikkelen én uit te voeren
 • werkt vanuit een inclusieve benadering en weet diversiteit in participatie te bevorderen
 • voor de functie van programmamanager Kennisdeling en Netwerkversterking: heeft ervaring op het gebied van (wetenschaps)communicatie. Ervaring met de organisatie van kennisgerelateerde bijeenkomsten voor diverse doelgroepen in onderzoek, beleid, praktijk, bewoners is een pre.
 • voor de functie van programmamanager Kennis- en Praktijkontwikkeling: heeft kennis van en ervaring met praktijkgericht onderzoek. Ervaring met onderzoeksfinanciering en projectbeheer is een pre.

Wat bieden wij?

Een mooie kans om je in te zetten voor een urgent maatschappelijk vraagstuk in, voor en met de stad. Het Kenniscentrum Ongelijkheid is een nieuwe organisatie: dat betekent pionieren, met ruimte voor eigen initiatief. Je komt te werken in een klein team van betrokken medewerkers, dat zich gezamenlijk inzet voor het dagelijks reilen en zeilen van het Kenniscentrum Ongelijkheid. Het Kenniscentrum Ongelijkheid is ondergebracht in een onafhankelijke stichting, die wordt gefinancierd door de Gemeente Amsterdam en de vier kennisinstellingen. De eerste financieringsperiode loopt af in december 2023, waarna de partners besluiten over verlenging. Medewerkers komen niet in dienst van de stichting, maar worden ingezet middels inleen (detachering) of inhuur (facturering). Een overeenkomst wordt in eerste instantie aangegaan voor de duur van 1 jaar, met mogelijkheid tot verlenging tot het einde van de eerste financieringsperiode. In geval van voortgezette financiering worden opnieuw afspraken gemaakt. Het Kenniscentrum Ongelijkheid biedt een marktconform salaris dat wordt afgestemd op de ervaring en huidige positie van kandidaten.

Sollicitatieprocedure

Geïnteresseerde kandidaten kunnen uiterlijk 28 mei 2021 een motivatiebrief (max. 1 A4) met CV (max. 2 A4) sturen aan: info@kenniscentrumongelijkheid.nl. Gesprekken vinden plaats in week 23. Het Kenniscentrum Ongelijkheid streeft naar diversiteit in de samenstelling van de organisatie. Met het oog op de huidige samenstelling nodigen wij kandidaten met een biculturele achtergrond nadrukkelijk uit om te solliciteren.

Vragen

Meer informatie over het Kenniscentrum Ongelijkheid is te vinden op www.kenniscentrumongelijkheid.nl. Vragen over de vacatures kun je stellen aan:

Louise Elffers (directeur) via info@kenniscentrumongelijkheid.nl.

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.

Download hier de vacaturetekst als pdf.