Het Kenniscentrum Ongelijkheid heeft tot doel ongelijkheid in de Metropoolregio Amsterdam te beschrijven en te begrijpen, en met onderzoek bij te dragen aan de ontwikkeling van praktijken die ongelijkheid kunnen voorkomen of tegengaan. De focus ligt op de cumulatie van ongelijkheid binnen en over verschillende levensdomeinen en levensfasen heen. In het Kenniscentrum Ongelijkheid bundelen de Gemeente Amsterdam en vier kennisinstellingen in de stad – UvA, VU, HvA en Inholland – hun expertise en inzet door het delen en ontwikkelen van bestaande en nieuwe kennis en praktijken. Kernactiviteiten van het Kenniscentrum Ongelijkheid zijn:

 • kennisdeling en netwerkversterking: het realiseren en faciliteren van kennisdeling en netwerkversterking op het gebied van ongelijkheid
 • kennis- en praktijkontwikkeling: het genereren en faciliteren van onderzoek naar ongelijkheid, en het door middel van onderzoek helpen (door)ontwikkelen van praktijken die ongelijkheid kunnen voorkomen of tegengaan.

Het Kenniscentrum Ongelijkheid zoekt:

een programmamanager Kennisdeling en Netwerkversterking (0.6 fte)

Wat ga je doen?

De programmamanager Kennisdeling en Netwerkversterking organiseert en faciliteert dialoog en samenwerking tussen onderzoekers, beleidsmakers, praktijkprofessionals en bewoners. Je bent verantwoordelijk voor de communicatie rondom de activiteiten en opbrengsten van het Kenniscentrum Ongelijkheid. Je initieert en stimuleert kennisdeling via nieuwe en bestaande platforms en kanalen. Je organiseert in samenwerking met de programmamanager Kennis- en Praktijkontwikkeling bijeenkomsten gericht op het delen van kennis en het bundelen van expertise en inzet, zoals kenniscentrumbrede conferenties, programmabijeenkomsten en dialoogsessies op de partnerinstellingen en in de wijken. Een belangrijk accent zal het komende jaar liggen op de coördinatie van de nieuwe wijkwerkplaatsen in Nieuw-West en Zuidoost, waar bewoners, in de wijk actieve professionals en onderzoekers samenwerken om ongelijkheid in de wijken aan te pakken. Daarnaast zul je in 2023 veel bezig zijn met het op een toegankelijke manier ontsluiten en verbinden van de opbrengsten van de eerste projecten en programma’s van het Kenniscentrum Ongelijkheid.

Je hebt wekelijks overleg met het team en werkt daarbuiten ook veel met elkaar samen. Je informeert en adviseert de directeur over de voortgang en ontwikkeling van de kernactiviteit. In het coalitieakkoord van de Gemeente Amsterdam zijn middelen voorzien voor continuering van het Kenniscentrum Ongelijkheid na 2023. Dat betekent dat je als programmamanager ook zult bijdragen aan de ontwikkeling van nieuwe plannen om kennis uit onderzoek, beleid en praktijk over ongelijkheid nog beter te verbinden voor het nieuwe meerjarenprogramma.

Wie zoeken wij?

De ideale kandidaat:

 • heeft een sterke betrokkenheid bij het vraagstuk van ongelijkheid•
 • heeft hart voor de stad Amsterdam en haar bewoners
 • schakelt gemakkelijk tussen de werelden van onderzoek, beleid en praktijk
 • weet vanuit een inclusieve benadering diverse betrokkenen aan de kernactiviteiten van het Kenniscentrum Ongelijkheid te verbinden
 • houdt overzicht en weet langere termijn-doelen te vertalen naar concrete acties
 • vindt het leuk om nieuwe plannen te ontwikkelen én uit te voeren
 • werkt graag en gemakkelijk samen met collega’s in het team
 • heeft inspirerende ideeën over (wetenschaps)communicatie voor diverse doelgroepen en via diverse (sociale) mediakanalen
 • heeft bij voorkeur ervaring met de organisatie van (kennisgerelateerde) bijeenkomsten voor en met diverse doelgroepen (onderzoek, beleid, praktijkorganisaties, ervaringsdeskundigen)

Wat bieden wij?

Een mooie kans om je in te zetten voor een urgent maatschappelijk vraagstuk in, voor en met de stad. Het Kenniscentrum Ongelijkheid is een nieuwe organisatie: dat betekent pionieren, met veel ruimte voor eigen initiatief. Je komt te werken in een klein team van betrokken medewerkers, dat zich gezamenlijk inzet voor het dagelijks reilen en zeilen van de organisatie. Het Kenniscentrum Ongelijkheid is ondergebracht in een onafhankelijke stichting, die wordt gefinancierd door de Gemeente Amsterdam en de vier kennisinstellingen. De eerste financieringsperiode loopt eind december 2023 af, waarna de partners afspraken maken over verlenging. Medewerkers komen niet in dienst van de stichting, maar worden ingezet middels inleen (detachering) of inhuur (facturering). Een overeenkomst wordt in eerste instantie aangegaan voor de duur van 1 jaar, met een proeftijd van twee maanden, met mogelijkheid tot verlenging tot het einde van de eerste financieringsperiode. Nadat de partners een nieuwe samenwerkingsovereenkomst hebben gesloten voor de periode na 2023, zullen opnieuw afspraken worden gemaakt met medewerkers. Het Kenniscentrum Ongelijkheid biedt een
marktconform salaris dat wordt afgestemd op de ervaring en huidige positie van kandidaten.

Sollicitatieprocedure

Geïnteresseerde kandidaten kunnen uiterlijk 26 augustus een motivatiebrief (max. 1 A4) met CV (max. 2 A4) sturen aan: secretariaat@kenniscentrumongelijkheid.nl. Gesprekken staan gepland voor maandag 5 september. Het Kenniscentrum Ongelijkheid streeft naar diversiteit in de samenstelling van de organisatie. Met het oog op de huidige samenstelling nodigen wij kandidaten met een biculturele achtergrond nadrukkelijk uit om te solliciteren.

Meer informatie en contact

Meer informatie over het Kenniscentrum Ongelijkheid is te vinden op deze website. Via het secretariaat (ivm vakantieperiode afwezig t/m week 30) kun je desgewenst ook het meerjarenprogramma 2021-2023, het jaarverslag 2021 en/of het jaarplan 2022 van het Kenniscentrum Ongelijkheid opvragen. Voor inhoudelijke vragen over de functie kan contact worden opgenomen met Louise Elffers (directeur): l.elffers@kenniscentrumongelijkheid.nl (ivm de vakantieperiode worden mails t/m week 31 niet dagelijks gelezen en beantwoord).

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.