Het Kenniscentrum Ongelijkheid heeft tot doel ongelijkheid in de Metropoolregio Amsterdam te beschrijven en te begrijpen, en met onderzoek bij te dragen aan de ontwikkeling van praktijken die ongelijkheid kunnen voorkomen of tegengaan. De focus ligt op de cumulatie van ongelijkheid binnen en over verschillende levensdomeinen en levensfasen heen. In het Kenniscentrum Ongelijkheid bundelen de Gemeente Amsterdam en vier kennisinstellingen in de stad – UvA, VU, HvA en Inholland – hun expertise en inzet door het delen en ontwikkelen van bestaande en nieuwe kennis en praktijken.

Het Kenniscentrum Ongelijkheid is in december 2020 opgericht en is ondergebracht in een onafhankelijke stichting die (in cash en in kind) wordt gefinancierd door de vijf partners. De eerste samenwerkingsovereenkomst loopt in december 2023 af. In het coalitieakkoord van de Gemeente Amsterdam zijn reeds middelen voorzien voor continuering van het Kenniscentrum Ongelijkheid na 2023. Dat betekent dat de inhoudelijke en organisatorische inrichting van het Kenniscentrum Ongelijkheid na 2023 in de komende periode nadrukkelijk op de agenda zal staan.


Het Kenniscentrum opereert als netwerkorganisatie, met een klein bureau (2,4 fte) dat onder leiding staat van de directeur-bestuurder. Het Kenniscentrum Ongelijkheid heeft een onafhankelijke Raad van Toezicht. De directeur stemt inhoudelijk af met de Programmaraad – met vertegenwoordigers vanuit wetenschap, beleid en praktijk – en het Bestuurlijk Overleg van wethouders en bestuursvoorzitters van de betrokken samenwerkingspartners.

Het Kenniscentrum Ongelijkheid zoekt een: manager Bedrijfsvoering (0.6 fte)

Wat ga je doen?

Als manager Bedrijfsvoering coördineer je de zelfstandige bedrijfsvoering van het Kenniscentrum Ongelijkheid. Je draagt zorg voor de financiële, administratieve en facilitaire inrichting en monitort de bijbehorende processen. Je ontwikkelt passende arrangementen die ondersteunend zijn aan de missie en uitgangspunten van het Kenniscentrum Ongelijkheid, waaronder ook de contractering van medewerkers. Je bent alert op relevante juridische en fiscale aspecten voor de bedrijfsvoering. Waar nodig win je extern advies in of schakel je externe dienstverlening in.

Een belangrijke opdracht voor de manager Bedrijfsvoering zal de komende periode liggen in het uitwerken van afspraken met de HvA – waar het Kenniscentrum Ongelijkheid facilitair is ondergebracht – voor het afnemen van enkele ondersteunende diensten. Daarnaast zal de voorbereiding van een nieuwe samenwerkingsovereenkomst met de partners voor ná 2023 een belangrijk onderdeel zijn van het takenpakket.

Je voert je werkzaamheden uit in een klein en betrokken team, met veel ruimte voor formeel en informeel overleg. Je geeft functioneel leiding aan het secretariaat. Je adviseert en informeert de directeur gevraagd en ongevraagd over de voortgang en ontwikkeling van debedrijfsvoering, signaleert kansen en uitdagingen op de korte en langere termijn en bedenkt daarvoor in samenspraak de beste oplossingen.

Wie zoeken wij?

De ideale kandidaat:

  • heeft affiniteit met de missie van het Kenniscentrum Ongelijkheid
  • heeft aantoonbare ervaring met de coördinatie van bedrijfsvoeringsprocessen, bij
  • voorkeur in een kennisinstelling
  • werkt zorgvuldig en is accuraat in woord en daad
  • werkt graag in een klein team van betrokken medewerkers
  • vindt het leuk om zich in te zetten voor een relatief nieuwe organisatie

Wat bieden wij?

Een mooie kans om te werken bij een organisatie die zich inzet voor een urgent maatschappelijk vraagstuk in, voor en met de stad. Het Kenniscentrum Ongelijkheid is een relatief nieuwe organisatie: dat betekent pionieren, met veel ruimte voor eigen initiatief. Je komt te werken in een klein team van betrokken medewerkers, dat zich gezamenlijk inzet voor het dagelijks reilen en zeilen van de organisatie. Medewerkers komen niet in dienst van de stichting, maar worden ingezet middels inleen (detachering) of inhuur (facturering). Een overeenkomst wordt in eerste instantie aangegaan voor de duur van 1 jaar, met een proeftijd van twee maanden en met mogelijkheid tot verlenging tot het einde van de eerste financieringsperiode. Nadat de partners een nieuwe samenwerkingsovereenkomst hebben gesloten voor de periode na 2023, zullen opnieuw afspraken worden gemaakt met medewerkers. Het Kenniscentrum Ongelijkheid biedt een marktconform salaris dat wordt afgestemd op de ervaring en huidige positie van kandidaten.

Sollicitatieprocedure

Geïnteresseerde kandidaten kunnen uiterlijk 31 augustus een motivatiebrief (max. 1 A4) met CV (max. 2 A4) sturen aan: secretariaat@kenniscentrumongelijkheid.nl. Kandidaten uit groepen die traditioneel ondergerepresenteerd zijn binnen kennisinstellingen worden nadrukkelijk uitgenodigd om te solliciteren. NB Door een storing op onze website heeft deze vacature een tijdje offline gestaan. De reactietermijn is daarom verlengd ten opzichte van de eerste publicatie.

Meer informatie en contact

Meer informatie over het Kenniscentrum Ongelijkheid is te vinden op www.kenniscentrumongelijkheid.nl. Via het secretariaat kun je desgewenst ook het meerjarenprogramma 2021-2023, het jaarverslag 2021 en/of het jaarplan 2022 van het Kenniscentrum Ongelijkheid opvragen. Voor inhoudelijke vragen over de functie kan contact worden opgenomen met Louise Elffers (directeur): l.elffers@kenniscentrumongelijkheid.nl (ivm vakantie worden mails in week 31 niet dagelijks gelezen en beantwoord).

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.