Tag: racisme

Racisme is de opvatting dat er menselijke rassen te onderscheiden zijn met daaraan gerelateerde verschillen in karaktereigenschappen, fysieke capaciteiten en geestelijke vermogens waarbij het eigen ras superieur zou zijn aan andere rassen. Een precieze definitie van racisme is dan ook afhankelijk van de definitie van ras. Wanneer voor het ene ras andere maatstaven gelden dan voor het andere, is er sprake van rassendiscriminatie. De term racisme heeft vooral een negatieve lading. In de jaren 1930 werd de term racisme gebruikt als reactie op de nazi-politiek om Duitsland jodenvrij te maken (bron: Wikipedia).