Strengthening democracy beyond ‘participation’: informal politics and inclusive urban development.

Onder leiding van Nanke Verloo (UvA)

Voor burgers die sociale en geografische uitsluiting ervaren, is het vaak moeilijk om invloed te hebben op lokale besluitvorming op stadplanning. Dit kan ontevredenheid met het democratische systeem versterken, en is een voedingsbodem sociale fragmentatie. Ondanks dat lokale overheden over de hele wereld in toenemende mate proberen burgers te betrekking in besluitvorming, laten onderzoek zien dat processen rondom formele participatie nog steeds niet inclusief zijn voor alle burgers. 

Dit project bekijk de informele politiek waarbij gemarginaliseerde burgers hun ‘recht op de stad’ claimen, zodat deze praktijken beter kunnen worden herkend bij stadsplanners, en zodat hun zorgen kunnen worden gehoord. Hoe claimen relatief gemarginaliseerde burgers op informele wijze hun recht op de stad, op manieren die niet worden erkend door formele pogingen tot participatie? Hoe vormt deze informele politiek de formele participatieprocessen? Hoe kunnen deze informele manieren beter opgenomen worden in de organisatie van participatie? 

Dit project zal bijdragen aan de wetenschap van participatie door informele politiek te theoretiseren en contrasterende etnografische casestudy’s van burgerpolitiek als reactie op participatieve stadsontwikkelingsprojecten in verschillende institutionele contexten in Amsterdam en Bogota te onderzoeken. 

Lees meer over dit project op de site van de NWO of van de auteur