Onder leiding van Ludo Glimmerveen (VU; Ben Sajet Centrum) wordt ongelijkheid in toegang en gebruik van zorg bij ouderen in Amsterdam onderzocht en wordt gekeken naar de rol die vertrouwen daarin speelt. 

Dit project creëert inzicht in ongelijke toegang en gebruik van professionele zorg en ondersteuning in de thuissituatie van diverse groepen ouderen in Amsterdam. We onderzoeken hoe (een gebrek aan) vertrouwen een rol speelt in het verklaren en adresseren van deze ongelijkheden. Drie activiteiten staan centraal:

  • (1) kwantitatieve analyse van verschillen in zorggebruik naar migratie-achtergrond, SES en de interactie daartussen
  • (2) kwalitatieve casestudies naar vertrouwen bij (zorg)organisatie die erin slagen specifieke groepen ouderen te bereiken die minder gebruik maken van het reguliere zorgaanbod
  • (3) betrekken van mbo-studenten als co-onderzoekers om inzicht te krijgen in (een gebrek aan) vertrouwen bij specifieke groepen oudere Amsterdammers, en analyse hoe (toekomstig) professionals toegerust kunnen worden om aan vertrouwen te werken.

Partners in dit project zijn:

  • VU
  • Ben Sajet Centrum 
  • UvA
  • ROC van Amterdam 
  • Initiatiefnemer StadsdorpZuid
  • SensaZorg
  • Gemeente Amsterdam – afdeling Onderzoek, Informatie & Statistiek

Lees ook: ‘Glimmerveen onderzoekt ongelijkheid in thuiszorg ouderen