De kernactiviteiten van het Kenniscentrum Ongelijkheid richten zich op kennisdeling en netwerkversterking en op kennis- en praktijkontwikkeling. Hieronder is dat nader toegelicht.

Kennisdeling en netwerkversterking: het realiseren en faciliteren van kennisdeling en netwerkversterking vanuit bestaande en nieuw te ontwikkelen onderzoeksprogramma’s op het gebied van ongelijkheid. Deze kernactiviteit betreft het stimuleren en faciliteren van dialoog en samenwerking op het gebied van ongelijkheid tussen onderzoekers, beleidsmakers, praktijkprofessionals en bewoners, en het realiseren van een platform voor kennisdeling en netwerkversterking. Dit gebeurt zowel online als door middel van fysieke bijeenkomsten en publicaties.

Kennis- en praktijkontwikkeling: het genereren van onderzoek naar de ontwikkeling van ongelijkheid en de mechanismes die hieraan ten grondslag liggen, en het door middel van onderzoek helpen (door)ontwikkelen van praktijken die ongelijkheid kunnen voorkomen of tegengaan. Dit gebeurt door het financieren van onderzoeksprogramma’s en projecten die door samenwerkingen tussen verschillende onderzoeks- en maatschappelijke partners worden uitgevoerd. Daarbij staan vraagstukken op het gebied van de cumulatie van ongelijkheid over verschillende levensdomeinen en/of levensfasen heen centraal.