Onderzoeksprogramma’s zijn meerjarige programma’s waarin meerdere deelprojecten door verschillende onderzoeks- en maatschappelijke partners in samenhang worden uitgevoerd rondom een centraal vraagstuk.

Het Kenniscentrum Ongelijkheid bereidt momenteel drie onderzoeksprogramma’s voor, die van start zullen gaan op 1 januari 2022. Dit zijn: It takes the city to raise the child; Een (on)zeker bestaan in de stad en De stad voor iedereen.

Onderzoeks- en maatschappelijke partners worden opgeroepen zich aan te melden wanneer zij interesse hebben om als consortiumpartner te participeren in een van de drie programma’s. Kijk hier voor de oproep en het aanmeldformulier.