Louise Elffers
Functie: Directeur-bestuurder


Wat is je ambitie bij het Kenniscentrum?
Om een sterk netwerk te helpen ontwikkelen waarin relevante kennis en praktijken worden ontwikkeld die helpen om de cumulatie van ongelijkheid in de Metropoolregio Amsterdam beter te beschrijven, begrijpen en aan te pakken.


Waar kijk je met trots op terug?
Dat we in korte tijd zoveel mooie projecten en programma’s hebben kunnen opzetten die gedragen worden door een groot aantal betrokken onderzoeks- en maatschappelijke partners in de stad. 


Wat hoop je de komende tijd te bereiken?
Nu de basis van de organisatie staat, ligt onze focus echt op het versterken van de verbinding van de verschillende onderzoeksactiviteiten met de stad en haar bewoners. Ik hoop en verwacht dat onze wijkwerkplaatsen hierin een belangrijke brugfunctie zullen vervullen.

Katja Korte
Functie: Programmamanager kennis- en praktijkontwikkeling


Wat is je ambitie bij het Kenniscentrum?
Leren over hoe het Kenniscentrum Ongelijkheid van betekenis kan zijn voor de metropool Amsterdam en zijn inwoners en de rol die ik hierbij vervul als programmamanager kennis- en praktijkontwikkeling.

Waar kijk je met trots op terug?
Op alle partijen die zich middels de onderzoeksprogramma’s- en projecten aan het Kenniscentrum Ongelijkheid hebben verbonden. Nieuwe samenwerkingsverbanden konden hierdoor ontstaan – altijd vanuit onderzoek, beleid en praktijk samen-, evenals nieuwe manieren om naar verschillende vraagstukken rond gecumuleerde ongelijkheid te kijken.

Wat hoop je de komende tijd te bereiken?
Met het Kenniscentrum Ongelijkheid meer en andere inspanningen realiseren om juist de cumulatie van het ongelijkheidsvraagstuk in de metropool Amsterdam beter te beschrijven, begrijpen en aan te pakken.

Charlotte Timmer
Functie: Secretariaat en communicatie

Wat is je ambitie bij het Kenniscentrum Ongelijkheid?
Kennis en ervaring opdoen in het veld van ongelijkheid, om me daar ook zo goed mogelijk voor in te kunnen zetten.

Waar ben je het meest trots op als je terugkijkt op 2021?
Op de samenwerking met mijn collega’s en op hoe zij en alle partners van het Kenniscentrum mij hebben betrokken bij de kennis en inzichten die gedeeld worden.

Wat hoop je komende tijd te bereiken?
Ik hoop een bijdrage te kunnen leveren aan het duidelijk neerzetten van de plek en de rol van het Kenniscentrum, zodat de bestaande en nieuwe inzichten in ongelijkheid aankomen waar ze nodig zijn.