Louise Elffers
Functie: Directeur-bestuurder

Wat is je ambitie bij het Kenniscentrum Ongelijkheid?
Ik wil graag werk maken van het beter beschrijven, begrijpen én aanpakken van ongelijkheid in Amsterdam en omgeving.

Waar ben je het meest trots op als je naar wat het Kenniscentrum al heeft bereikt?
Ik ben ongelofelijk trots op de grote betrokkenheid van zoveel onderzoekers, beleidsmakers, professionals en bewoners die samen werk willen maken van het voorkomen en tegengaan van ongelijkheid. Er zijn al zoveel mooie nieuwe samenwerkingen en dwarsverbanden ontstaan, dat is geweldig om te zien.

Wat hoop je hier de komende tijd te kunnen doen?
Ik verheug me erg op de resultaten van alle projecten en programma’s die de afgelopen twee jaar zijn gestart en wil eraan bijdragen dat die in het komende jaar hun weg vinden naar beleid en praktijk. En in de tussentijd timmer ik hard aan de toekomst van het Kenniscentrum Ongelijkheid, want we zijn nog lang niet klaar!


Katja Korte
Functie: Programmamanager kennis- en praktijkontwikkeling

Waarom ben je hier komen werken?
Om te leren over hoe het Kenniscentrum Ongelijkheid van betekenis kan zijn voor de metropool Amsterdam en zijn inwoners en de rol die ik hierbij vervul als programmamanager kennis- en praktijkontwikkeling.

Wat is je ambitie bij het Kenniscentrum Ongelijkheid?
Om een steentje bij te dragen aan het ontwikkelen van kennis en praktijken die helpend zijn bij het tegen gaan van ongelijkheid.

Waar ben je het meest trots op als je naar wat het Kenniscentrum al heeft bereikt?
Op alle partijen die zich middels de onderzoeksprogramma’s-, projecten en wijkwerkplaatsen aan het Kenniscentrum Ongelijkheid hebben verbonden. Nieuwe samenwerkingsverbanden konden hierdoor ontstaan – altijd vanuit onderzoek, beleid en praktijk samen-, evenals nieuwe manieren om naar verschillende vraagstukken rond gecumuleerde ongelijkheid te kijken.

Chevaly Riebeek
Functie: Programmanager Kennisnetwerk

Waarom ben je hier komen werken?
Zolang ik me kan herinneren, probeer ik de wereld eerlijker te maken. Opgroeiend in een wijk waar veel armoede en stress speelde, zag ik al vroeg in wat het betekent om bepaalde kansen wel of juist niet te krijgen.

In de afgelopen jaren heb ik me dan ook verdiept in systemen die ongelijkheid versterken en in stand houden. Ik focus me vooral op hoe we het beter kunnen doen. En hoe we het samen kunnen doen. Een werkwijze die perfect aansluit bij het Kenniscentrum Ongelijkheid.

Wat is je ambitie bij het Kenniscentrum Ongelijkheid?
Mijn ambitie is om in de wijken verbindingen te leggen tussen initiatieven van burgers en de kennis die in het Kenniscentrum gegenereerd wordt. Ongelijkheid kunnen we alleen bestrijden als onderzoekers, burgers en overheid samenwerken. Onderzoek doen samen met, in plaats van naar de mensen om wie het gaat. Dus echt oplossingen zoeken met elkaar.

Waar ben je het meest trots op als je naar wat het Kenniscentrum al heeft bereikt?
Ik ben trots op de positieve energie die bij al onze activiteiten en gesprekken aanwezig is. Alle partners zijn blij om deel uit te maken van het netwerk. Het Kenniscentrum zijn we echt samen, en dat voel je.

Mireille Westfa
Functie: Wijkwerkplaatscoördinator Zuidoost

Wat is je ambitie bij het Kenniscentrum Ongelijkheid?
Mijn ambitie is om samen met collega’s, onderzoekers, organisaties, buurtbewoners en anderen kennis te vergaren en met elkaar te delen om ongelijkheid te veranderen naar gelijkheid. 

Waar ben je het meest trots op als je naar wat het Kenniscentrum al heeft bereikt?
Ik ben trots op de verbinding die wij maken en de mooie samenwerking met elkaar als collega’s. Wij zijn goed op weg met onze wijkwerkplaats en zijn aan de start van onze ontwikkelingsprojecten.

Wat hoop je hier de komende tijd te kunnen doen?
Ik hoop de komende tijd met elkaar bijeenkomsten te organiseren waarbij bewoners, organisaties, onderzoekers en wijzelf met elkaar in gesprek gaan door verschillende thema’s bespreekbaar te maken. Ik denk dat dit een mooie manier is van kennis delen en met elkaar in contact blijven. 

Ik hoop ook mijn rol duidelijker te maken en dat het Kenniscentrum een gegeven wordt in Amsterdam Zuidoost. 

Tarik Ouaziz
Functie: Wijkwerkplaatscoördinator Zuidoost

Wie ben jij?
Ik ben Tarik Ouaziz en werkzaam als Coördinator Wijkwerkplaatsen voor stadsdeel Nieuw-West.

Wat zijn de wijkwerkplaatsen?
In de wijkwerkplaatsen staan dialoog en verbinding centraal met bewoners en informele organisaties in de wijk.  Het is en plek waar mensen kunnen meedenken of vragen stellen om vraagstukken over ongelijkheid te bespreken en kansen te creëren.

Wat is het belang van de koppeling tussen beleid – praktijk – onderzoek?
De verbinding van tussen beleid, praktijk en onderzoek is ontzettend belangrijk. Het is vooral van belang dat beleid voorkomt uit de praktijk en niet op en tekentafel wordt bedacht. De systeemwereld moet niet het uitgangspunten zijn maar de leefwereld en daarin speelt onderzoek en belangrijke rol. En onderzoek vanuit de leefwereld kan beleidsmedewerkers ander inzicht geven in plaats van het delen van hun eigen inzichten.

Wouter de Kruijff
Functie: Manager Bedrijfsvoering

Waarom ben je hier komen werken? 
Het initiatief vanuit de gemeente en kennisorganisaties in Amsterdam om met het Kenniscentrum expliciet aandacht te hebben voor het thema Ongelijkheid spreekt mij aan. De kansen die je krijgt om jezelf te ontwikkelen, om deel te nemen aan onze samenleving en om iets van je leven te kunnen maken zouden voor iedereen gelijk moeten zijn. Dit lijkt vanzelfsprekend, maar is het niet realiseer ik mij steeds meer. Daar is nog veel werk te doen. 

Wat is je ambitie bij het Kenniscentrum Ongelijkheid?
Het Kenniscentrum werkt aan veel activiteiten (onderzoek, projecten, wijkwerkplaatsen) met veel verschillende partijen en betrokken mensen. Ik richt mij op de bedrijfsvoering van het Kenniscentrum zelf, zodat deze belangrijke en mooie initiatieven kunnen worden gerealiseerd.   

Waar ben je het meest trots op als je kijkt naar wat het Kenniscentrum al heeft bereikt?
Wat ik bijzonder en sterk vind van het Kenniscentrum is dat het de brug slaat tussen onderzoek om te begrijpen, het beleid dat kansengelijkheid moet bevorderen en de initiatieven in de wijken voor de veranderingen dicht bij de mensen waar het om gaat. Volgens mij kan je dan ook echt het verschil maken.

Mylène van Westen
Functie: Secretariaat en communicatie

Waarom ben je hier komen werken?

Het is voor mij een drijfveer om mij op sociaal-maatschappelijk vlak in te kunnen zetten. In deze functie zet ik mij weliswaar op de achtergrond in bij het Kenniscentrum Ongelijkheid, maar daardoor lever ik toch een indirecte bijdrage aan de ontwikkeling van praktijken die ongelijkheid kunnen voorkomen of tegengaan.  

Wat is je ambitie bij het Kenniscentrum Ongelijkheid?

Het zo goed mogelijk ondersteunen van collega’s, zodat zij hun focus kunnen hebben op het inhoudelijke werk en de missie van Kenniscentrum Ongelijkheid. 

Waar ben je het meest trots op als je kijkt naar wat het Kenniscentrum al heeft bereikt?
De samenwerking tussen collega’s, de heldere visie voor de toekomst en de gedrevenheid om er met elkaar het beste van te maken.