Het Kenniscentrum Ongelijkheid stimuleert en faciliteert kennis- en praktijkontwikkeling op het gebied van (de cumulatie van) ongelijkheid in het Metropoolregio Amsterdam langs drie routes: onderzoeksprogramma‘s, onderzoeksprojecten en wijkwerkplaatsen.

Kijk op de betreffende pagina’s voor meer informatie over de opzet van onderzoeksprogramma’s, onderzoeksprojecten en wijkwerkplaatsen en voor een overzicht van lopende programma’s en projecten.