Programmaleiders: Dorien Manting (hoogleraar Bevolking en Ruimte aan de UvA) en Stan Majoor (lector Coördinatie Grootstedelijke Vraagstukken aan de HvA).

Consortiumpartners: HvA, UvA, Planbureau voor de Leefomgeving, Gemeente Amsterdam, Gemeente Amsterdam – Onderzoek en Statistiek, Amsterdamse Federatie voor Woningcorporaties, Woningstichting Rochdale, De Scholekster 9e Montessorischool, Openbare Daltonschool Nellestein

De toegankelijkheid van de woningmarkt staat onder druk. Wonen in de Metropoolregio Amsterdam – en in het bijzonder in de stad – wordt voor steeds meer bewoners een onbetaalbaar en onhaalbaar doel. Dit heeft gevolgen voor de arbeidsmarkt. Voor bewoners die werkzaam zijn in de stad worden de afstand en kosten van het woon-werkverkeer steeds groter. Lokale werkgevers hebben hierdoor moeite personeel te vinden, wat leidt tot tekorten in sectoren die cruciaal zijn voor de stad en haar inwoners, zoals het onderwijs en de zorg. In dit onderzoeksprogramma worden de cumulatieve gevolgen van de ontwikkelingen op de grootstedelijke woningmarkt voor verschillende groepen en levensdomeinen onderzocht. Centraal staat de vraag naar aangrijpingspunten om de cumulatieve gevolgen van de toenemend ontoegankelijke woningmarkt in de stad tegen te gaan.

De opbrengsten

Lees de opbrengsten van dit programma in het rapport hieronder of als webversie.

Actueel

Adriaan Rottenberg & Maria Kapteijns – Wie woont en werkt er nog in Amsterdam? • HvanA Hoofdzaken (spotify.com)

Voorrang op een huurwoning omdat je leraar bent: werkt dat nou? (nationaleonderwijsgids.nl)

Sleutelberoepen in de stad Die zijn niet allemaal even zichtbaar – Bewogen Stad #8 (hva.nl)

Onderzoek naar interventies op Amsterdamse woningmarkt – HvA