Programmaleiders: Dorien Manting (hoogleraar Bevolking en Ruimte aan de UvA) en Stan Majoor (lector Coördinatie Grootstedelijke Vraagstukken aan de HvA).

Consortiumpartners: HvA, UvA, Planbureau voor de Leefomgeving, Gemeente Amsterdam, Gemeente Amsterdam – Onderzoek en Statistiek, Amsterdamse Federatie voor Woningcorporaties, Woningstichting Rochdale, Montessorischool de Meidoorn, Montessorischool de Ekster, Nellestein, Scholenkoepel AWBR

De toegankelijkheid van de woningmarkt staat onder druk. Wonen in de Metropoolregio Amsterdam – en in het bijzonder in de stad – wordt voor steeds meer bewoners een onbetaalbaar en onhaalbaar doel. Dit heeft gevolgen voor de arbeidsmarkt. Voor bewoners die werkzaam zijn in de stad worden de afstand en kosten van het woon-werkverkeer steeds groter. Lokale werkgevers hebben hierdoor moeite personeel te vinden, wat leidt tot tekorten in sectoren die cruciaal zijn voor de stad en haar inwoners, zoals het onderwijs en de zorg. In dit onderzoeksprogramma worden de cumulatieve gevolgen van de ontwikkelingen op de grootstedelijke woningmarkt voor verschillende groepen en levensdomeinen onderzocht. Centraal staat de vraag naar aangrijpingspunten om de cumulatieve gevolgen van de toenemend ontoegankelijke woningmarkt in de stad tegen te gaan.

Uitvoering programma sep ’22 – dec ’23

De toegankelijkheid van de woningmarkt in de MRA staat onder druk, terwijl werkgevers in verschillende arbeidsmarktsector kampen met personeelstekorten. Naast arbeidsvoorwaarden wordt de schaarste aan betaalbare woonruimte als een van de oorzaken van personeelstekorten genoemd. Voor sommige beroepsgroepen – onderwijs, zorg en politie – zijn er voorrangsregelingen, voor andere niet. Over hoe de toegankelijkheid van de woningmarkt de baankansen van beroepsgroepen beïnvloedt of andersom is weinig bekend. Via kwantitatief onderzoek naar de relatie tussen wonen en werken voor verschillende beroepsgroepen en verdiepend kwalitatief onderzoek onder leerkrachten en bestuurders in het basisonderwijs willen we bijdragen aan een beter begrip van deze relatie: In hoeverre is er sprake van een wisselwerking in kansenongelijkheid in woon- en werkomstandigheden? Daarnaast willen we bijdragen aan oplossingen voor de knelpunten bij huisvesting van specifieke beroepsgroepen: hoe kan via de woningmarkt de huisvestingsproblematiek voor specifieke beroepsgroepen worden verkleind?

Actueel

Onderzoek naar interventies op Amsterdamse woningmarkt – HvA