Onderzoeksprogramma’s zijn meerjarige programma’s waarin meerdere deelprojecten door verschillende onderzoeks- en maatschappelijke partners in samenhang worden uitgevoerd rondom een centraal vraagstuk. De vraagstukken die centraal staan in de onderzoeksprogramma’s worden door het Kenniscentrum Ongelijkheid geagendeerd, waarna consortia van onderzoekers en maatschappelijke partners worden gevormd die de vraagstukken nader uitwerken en onderzoeken. Deze vraagstukken hebben altijd betrekking op de cumulatie van ongelijkheid over verschillende levensdomeinen en/of levensfasen heen.

Thema’s onderzoeksprogramma’s

It takes the city to raise the child

Een (on)zeker bestaan in de stad

De stad voor iedereen

Wie woont en werkt nog in de stad?

Naar de letter van de stad

Amsterdam all-inclusive