Onderzoeksprogramma’s zijn meerjarige programma’s waarin meerdere deelprojecten door verschillende onderzoeks- en maatschappelijke partners in samenhang worden uitgevoerd rondom een centraal vraagstuk.

Het Kenniscentrum Ongelijkheid bereidt momenteel drie onderzoeksprogramma’s voor, die van start zullen gaan op 1 januari 2022. Dit zijn: It takes the city to raise the child; Een (on)zeker bestaan in de stad en De stad voor iedereen.

Onderzoeks- en maatschappelijke partners worden hierbij opgeroepen zich aan te melden wanneer zij interesse hebben om als consortiumpartner te participeren in een van de drie programma’s.

Hieronder vindt u de oproep voor consortiumpartners, met informatie over de onderzoeksprogramma’s, de procedure voor aanmelding en selectie, en het bijbehorende tijdpad. Daaronder het aanmeldformulier waarmee geïnteresseerde onderzoeks- en maatschappelijke partners zich kunnen aanmelden voor deelname aan een van de drie consortia.