Onderzoeksprojecten zijn op zichzelf staande projecten op het gebied van ongelijkheid in de Metropoolregio Amsterdam. Deze kunnen zich richten op het beschrijven, begrijpen of aanpakken van ongelijkheid, of op een combinatie hiervan.

Naast de onderzoeksprojecten die middels een financiële bijdrage van het Kenniscentrum Ongelijkheid worden gerealiseerd, brengen de betrokken kennisinstellingen individuele projecten in op het terrein van ongelijkheid, als onderdeel van de in kind cofinanciering. Deze zullen in de komende periode ook middels deze website worden ontsloten.

Eerste open aanvraagronde 2021 (afgerond). Op basis van de eerste aanvraagronde voor individuele onderzoeksprojecten is een financiële bijdrage gedaan aan de volgende vijf onderzoeksprojecten: Memory Matters, Link Jong Amsterdam, Zelfstandigen in crisis, Woningmarktpolarisatie en Jongerennetwerken.

Tweede open aanvraagronde 2021 (afgerond). Op basis van de tweede aanvraagronde voor individuele onderzoeksprojecten is een financiële bijdrage gedaan aan de volgende vier onderzoeksprojecten: Een slecht begin is het dubbele werk, Vertrouwde Zorg, Opleidingskloof bij Politieke Participatie en Het Ongelijkheidsbeginsel.