Onderzoeksprojecten zijn op zichzelf staande projecten op het gebied van ongelijkheid in de Metropoolregio Amsterdam. Deze kunnen zich richten op het beschrijven, begrijpen of aanpakken van ongelijkheid, of op een combinatie hiervan.

Eerste open aanvraagronde 2021 (afgerond). Op basis van de eerste aanvraagronde voor individuele onderzoeksprojecten is een financiële bijdrage gedaan aan de volgende vijf onderzoeksprojecten: Link Jong Amsterdam, Zelfstandigen in crisis, Woningmarktpolarisatie, Jongerennetwerken en Memory Matters.

Tweede open aanvraagronde 2021 (afgerond). Op basis van de tweede aanvraagronde voor individuele onderzoeksprojecten is een financiële bijdrage gedaan aan de volgende vier onderzoeksprojecten: Een slecht begin is het dubbele werk, Vertrouwde Zorg, Opleidingskloof bij Politieke Participatie en Het Ongelijkheidsbeginsel.

In kind projecten. Naast de onderzoeksprojecten die met een financiële bijdrage van het Kenniscentrum Ongelijkheid worden gerealiseerd, brengen de betrokken kennisinstellingen individuele projecten in op het terrein van ongelijkheid, als onderdeel van de in kind cofinanciering. In totaal gaat het om 30 projecten, die onder te verdelen zijn in zes thematische clusters. Lees hier verder.