Het Kenniscentrum Ongelijkheid initieert het onderzoeksprogramma It takes the city to raise a child.

Dit programma onderzoekt de cumulatie van ongelijkheid onder kinderen en jongeren in Amsterdam. Het programma is gericht op de verbinding van de verschillende leefwerelden van kinderen en jongeren, de samenwerking tussen instituties in verschillende levensdomeinen – zoals opvoeding, zorg, onderwijs, de arbeidsmarkt, sport, wijkvoorzieningen – die hen in de verschillende fases van hun ontwikkeling begeleiden, en de continuïteit in die begeleiding gedurende hun jeugdige levensloop. Centraal staan de vragen op welke plekken en momenten er een ‘pedagogisch lek’ ontstaat als gevolg van een gebrek aan aansluiting of samenwerking tussen instituties, of doordat professionals aanlopen tegen de beperkingen van hun expertise of bevoegdheden, hoe dat lek van invloed is op de kansen van verschillende jongeren in verschillende levensdomeinen – zowel op dat moment als in latere jaren – en hoe dit lek op verschillende handelingsniveaus (micro, meso, macro) gedicht zou kunnen worden.

Programmaleiders voor dit programma zijn: Monique Volman (hoogleraar Onderwijswetenschappen aan de UvA) en Sebastian Abdallah (programmacoördinator Urban Education en docent Sociaal Werk aan de HvA).

De programmaschets voor het eerste jaar is inmiddels gepubliceerd. Op dit moment werken de consortia deze uit tot een onderzoeksplan.