Het Kenniscentrum Ongelijkheid initieert het nieuwe onderzoeksprogramma De stad voor iedereen.

Dit programma onderzoekt de invloed van toenemende ruimtelijke ongelijkheid in termen van leefbaarheid, veiligheid, mobiliteit, woonklimaat en toegankelijkheid van voorzieningen (o.a. onderwijs, zorg en vrije tijd) op de mogelijkheden om volwaardig te participeren in de stad. Het programma is gericht op de feitelijke en ervaren toegankelijkheid en binding met (verschillende delen van) de stad. Centraal staan de vragen wat ervoor nodig is om te zorgen dat iedereen zich onderdeel van de stad kan voelen, zowel bewoners binnen de ring als bewoners aan de randen van de stad, en hoe verschillende stedelijke voorzieningen waaraan de stad rijk is bereikbaar blijven voor groepen bewoners die de laatste jaren door sociaal-economische ontwikkelingen naar de randen van de stad worden gedreven.

Programmaleiders voor dit programma zijn: Henri de Groot (hoogleraar Regionaal Economische Dynamiek aan de VU) en Lex Veldboer (lector Stedelijk Sociaal Werken aan de HvA).

De programmaschets voor het eerste jaar is inmiddels gepubliceerd. Op dit moment werken de consortia deze uit tot een onderzoeksplan.