Het Kenniscentrum Ongelijkheid organiseert een tweede open aanvraagronde voor onderzoeksprojecten. Consortia van onderzoekers en partners uit beleid en praktijk kunnen een gezamenlijke aanvraag indienen voor financiering van onderzoeksprojecten op het gebied van ongelijkheid. Het indienen van aanvragen kan tot en met 9 juli 2021 14:00 uur.

Voor deze aanvraagronde is een budget van € 400.000,- beschikbaar. Het maximale projectbudget dat aangevraagd kan worden is € 100.000,-. De call for proposals en het aanvraagformulier kunnen hieronder worden gedownload.