In januari 2022 zijn de eerste drie onderzoeksprogramma’s van het Kenniscentrum Ongelijkheid gestart: It takes the city to raise a child, Een (on)zeker bestaan in de stad en De stad voor iedereen.

Vanaf september 2022 starten de onderzoeksprogramma’s Wie woont en werkt nog in de stad? en Amsterdam all-inclusive. Het programma Naar de letter van de stad is nog in voorbereiding en start in de tweede helft van 2022.

Om te kunnen navigeren in verschillende domeinen van de samenleving wordt een bepaalde mate van geletterdheid verondersteld. Niet alleen talige geletterdheid – lezen, schrijven, spreken – maar ook andere vormen zoals digitale, financiële, democratische, institutionele en gezondheidsgeletterdheid, zijn nodig om te kunnen participeren in de stad. In dit onderzoeksprogramma wordt de cumulatieve relatie tussen verschillende vormen van laaggeletterdheid in verschillende levensdomeinen onderzocht. Centraal staat de vraag welke vormen van geletterdheid bevorderlijk of voorwaardelijk zijn voor volwaardige participatie, en wat ervoor nodig is om deze geletterdheid te bevorderen onder verschillende groepen in de stad.

Dit onderzoeksprogramma staat onder leiding van Roeland van Geuns (lector Armoede Interventies aan de HvA) en Roel van Steensel (hoogleraar Leesgedrag aan de VU).