In januari 2022 gaan de eerste drie onderzoeksprogramma’s van het Kenniscentrum Ongelijkheid van start: It takes the city to raise a child, Een (on)zeker bestaan in de stad en De stad voor iedereen.

Op dit moment bereidt het Kenniscentrum Ongelijkheid drie nieuwe onderzoeksprogramma’s voor: Wie woont en werkt nog in de stad?, Naar de letter van de stad en Amsterdam all-inclusive.

Om te kunnen navigeren in verschillende domeinen van de samenleving wordt een bepaalde mate van geletterdheid verondersteld. Niet alleen talige geletterdheid – lezen, schrijven, spreken – maar ook andere vormen zoals digitale, financiële, democratische, institutionele en gezondheidsgeletterdheid, zijn nodig om te kunnen participeren in de stad. In dit onderzoeksprogramma wordt de cumulatieve relatie tussen verschillende vormen van laaggeletterdheid in verschillende levensdomeinen onderzocht. Centraal staat de vraag welke vormen van geletterdheid bevorderlijk of voorwaardelijk zijn voor volwaardige participatie, en wat ervoor nodig is om deze geletterdheid te bevorderen onder verschillende groepen in de stad.

Dit onderzoeksprogramma is momenteel in voorbereiding en gaat in september 2022 van start onder leiding van Roeland van Geuns (lector Armoede Interventies aan de HvA) en Roel van Steensel (hoogleraar Leesgedrag aan de VU). De oproep voor consortiumpartners staat open tot en met 13 april 2022 (14u).