In het onderzoeksprogramma ‘Een (on)zeker bestaan in de stad’ van het Kenniscentrum Ongelijkheid
wordt onderzocht hoe ‘anderen’ of andere burgers een zinvolle bijdrage leveren aan het verbeteren
van een onzeker bestaan. Hierbij wordt een accent gelegd op de relationele benadering, dat wil
zeggen dat het aangaan van een duurzame relatie deel uitmaakt van de wijze waarop hulp tot stand
komt. Hoe kunnen instanties, werkgevers, peers en medeburgers sociaaleconomische
bestaansonzekerheid verminderen? In dit rapport wordt verslag gedaan van een
literatuurstudie naar de relationele benadering, in het bijzonder de werkzaamheid van collectief-nabije interventies voor personen met een onzeker bestaan op het gebied van werk en inkomen.

Lees hier meer over het programma ‘Een onzeker bestaan in de stad’.