Onder leiding van onderzoeker Marieke Slootman (sociologie, VU) welke rol identiteitsnetwerken spelen in de participatie en sociale mobiliteit van jongeren met een migratie-achtergrond.

Identiteitsnetwerken, zoals islamitische studentenverenigingen of multiculturele jongerenorganisaties, zijn in potentie krachtige actoren en partners in de strijd tegen ongelijkheid. Ze kunnen voor hun leden sociale mobiliteit en participatie in besluitvormingsprocessen bewerkstelligen, en bijdragen aan veerkracht in moeilijke omstandigheden, zoals de COVID-situatie. Tegelijkertijd kunnen identiteitsnetwerken zelfbeschikking en mobiliteit juist in de weg staan, en segregatie en stereotypering versterken. Gemeenten en onderwijsinstellingen worstelen met de keuze tussen generiek- en doelgroepenbeleid, en met de vraag hoe zij met identiteitsnetwerken kunnen samenwerken. Hoe kunnen we de rol die deze netwerken spelen voor leden en niet-leden begrijpen, en welke rol zouden deze netwerken kunnen (en willen) spelen als actoren en partners in de aanpak van ongelijkheid? Het project loopt van april 2021 tot oktober 2022.

Partners in het project zijn:

  • VU – Sociologie
  • HvA – Pedagogiek
  • Inholland – Lectoraat diversiteitsvraagstukken
  • Diversity Talks
  • ECHO Expertisecentrum Diversiteitsbeleid