Naast de onderzoeksprojecten die met een financiële bijdrage van het Kenniscentrum Ongelijkheid worden gerealiseerd, brengen de betrokken kennisinstellingen individuele projecten in op het terrein van ongelijkheid, als onderdeel van de in kind cofinanciering. In totaal gaat het om 30 projecten, die onder te verdelen zijn in zes thematische clusters. 

Onderwijs en opvoeding

Gezondheid en welzijn

Werk en inkomen

Wonen, wijken en mobiliteit

Veiligheid en justitie

Participatie en inclusie