Dit onderzoek geeft inzicht in de manieren waarop verschillende vormen van ongelijkheid voor jongvolwassen Amsterdammers, die met justitie in aanraking komen, tot uiting komen en opstapelen (cumuleren) over levensfasen en sociale domeinen heen. Met andere woorden: hoe ongelijkheid in het ene domein (veiligheid), structurele ongelijkheden in andere domeinen (werk, onderwijs, huisvesting) versterkt en andersom. De auteurs van het rapport proberen, met een focus op de bestrijding van ongelijkheid, te begrijpen hoe het strafrechtsysteem zich tot stedelijke ongelijkheid in Amsterdam verhoudt.

Lees hier verder over het onderzoeksproject.