26 september 2023, 16-18.30u, locatie: Ru Paré, Chris Lebeaustraat 4, 1062DC Amsterdam. Aanmelden kan hier.

Bij het Kenniscentrum Ongelijkheid zetten we in op het in stand brengen en houden van waardevolle verbindingen. Na elke bijeenkomst geven jullie weer aan hoe fijn het is om elkaar te blijven ontmoeten. Daarom organiseren wij na de zomervakantie een moment waarbij het hele netwerk van het Kenniscentrum Ongelijkheid van harte welkom is!


Wat gaan we doen?
Op een creatieve manier delen en verbinden van kennis en ervaringen over ongelijkheid. Wij gaan met elkaar de theatervoorstelling Verloren Onschuld bekijken. Het theaterstuk geeft een ontluisterend beeld van slachtoffers van het Toeslagenschandaal. Daarna volgt een nagesprek, dat ruimte biedt om in een veilige context gevoelens en ervaringen rondom dit beladen onderwerp te delen.
Voor meer informatie over de theatervoorstelling, zie:

https://www.rotterdamswijktheater.nl/productie/verloren-onschuld/