Het Kenniscentrum Ongelijkheid in Pakhuis de Zwijger

De ongelijkheid in de Metropoolregio Amsterdam neemt toe. Er is verrijking én verarming. Sociale en geografische scheidslijnen worden scherper. De toegankelijkheid van de stad en haar voorzieningen staan onder druk. Het Kenniscentrum Ongelijkheid brengt onderzoekers, beleidsmakers, praktijkprofessionals en bewoners bij elkaar om de ongelijkheid in de stad beter te beschrijven, begrijpen én aan te pakken. Op 15 december presenteert het Kenniscentrum Ongelijkheid zich aan de hand van enkele programma’s en gaan we met elkaar in gesprek: wat is er nodig om de ongelijkheid in de stad tegen te gaan?

Kijk de bijeenkomst terug op de website van Pakhuis de Zwijger!

NB Het Kenniscentrum Ongelijkheid houdt zicht bij events aan de op dat moment geldende coronaregels.