09:00-12:30 uur; locatie: New Metropolis Zuidoost.

Op 8 november organiseert het Kenniscentrum Ongelijkheid een bijeenkomst voor de onderzoeksprojecten- en programma’s die gaan over jongeren. De bijeenkomst is georganiseerd voor de leden van deze projecten en programma’s.