13:00-14:30 uur; locatie: VU Hoofdgebouw.

Besloten reflectiebijeenkomst voor het onderzoeksprogramma De stad voor iedereen: Verschraalde voorzieningen, verschraalde ontwikkeling?