Het Kenniscentrum Ongelijkheid initieert drie nieuwe onderzoeksprogramma’s op het gebied van ongelijkheid.

Onderzoeksprogramma’s zijn meerjarige programma’s waarin meerdere deelprojecten door verschillende onderzoeks- en maatschappelijke partners in samenhang worden uitgevoerd rondom een centraal vraagstuk. In de komende periode worden de volgende drie onderzoeksprogramma’s uitgewerkt:

It takes the city to raise the child

Een (on)zeker bestaan in de stad

De stad voor iedereen